EOEP d'atenció primerenca de Palma de Mallorca
 
Que pretenem? Qui som? Que feim? On actuam? On som?

ON DETECTAM?

 • En el SECTOR (fora de l'escola). La majoria de nins/es són detectats fora de l'escola derivats de:

  • IBAS
  • CENTRES DE SALUT
  • CENTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL
  • ALTRES SERVEIS D'ESTIMULACIÓ

 • A l'ESCOLA. A través de les demandes de:

  • Mestres tutores
  • Mestra de suport
  • Demandes pares
  • Demandes de les psicopedagogues de primària

PERQUÈ DETECTAM?

 • Per valorar el cas des d'una perspectiva multidisciplinar per tal de determinar el seu ingrés (o no) en el programa d'integració.

 • En cas negatiu: realitzar una tasca preventiva d'orientació i assessorament als pares i/o tutora.

 • En cas afirmatiu: proposar la modalitat d'escolarització pertinent i l'aula d'ubicació.

ON TREBALLAM?

 • Treballam a Escoles d'Infants i guarderies del municipi de Palma.
  La gran majoria d'aquests centres escolars escolaritzen i atenen infants fins els tres anys i d'altres (una minoria) fins els sis anys d'edat.
  Quatre d'aquests centres d'Educació Infantil són municipals (conegudes per ses Escoletes del Patronat Municipal de Palma). La resta de centres d'Educació Infantil són privats però alguns d'ells que tenen el segon cicle d'Educació Infantil (de 3 a 6 anys) són concertats per la Conselleria d'Educació i Cultura, de tal forma que un centre escolar pot tenir el primer cicle de 0 a 3 anys de caire privat i el 2n cicle de 3 a 6 anys concertat i, per tant, gratuït en concepte de l'ensenyament.

eappalma@educacio.caib.es