-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
CENTRES
   
 

-Programa d'Actuacions d'Interlocució
---

 
logo DGIFP
 

PROGRAMA D'ACTUACIONS D'INTERLOCUCIÓ ALS CENTRES EDUCATIUS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS DE LES ILLES BALEARS. CURS 2009 - 2010

El programa d’Interlocució intenta ser una eina més al servei dels centres educatius. Té com a finalitat facilitar la relació comunicativa entre la família nouvinguda i l’escola per tal d’aconseguir una vertadera acollida de l’alumnat que arriba als centres docents procedents d’altres indrets de fora de l’Estat espanyol i que no coneixen cap de les dues llengües oficials.

Cal tenir present que un procés migratori du implícit una vivència de la nova situació que condiciona les relacions de la família a nivell intern; de la família a nivell social i de l’infant/jove en referència a la nova situació escolar i a la relació amb els companys i companyes.

Per tot això, és important establir els vincles necessaris i imprescindibles entre família i escola des d’un primer moment així com durant tot el curs escolar. Les llengües que es poden sol·licitar són diverses i el nombre de llengües ofertes va variant segons els canvis que es produeixen a la nostra societat plurilingüe.

Tipus de servei

 1. Interpretació presencial. S’aplica només a Mallorca. Una persona que domina la llengua a la qual ha de fer la traducció acudeix al centre docent on s’ha demanat la intervenció.

 2. Interpretació via telefònica. És realitza a Mallorca, Eivissa i Menorca. Mitjançant l’aparell telefònic amb dues terminals, es fa la interpretació corresponent de forma bilateral.

 3. Traducció de documents. Aquest servei reforça les accions anteriors. Es tradueixen tant documents que aporta l’alumnat del seu país d’origen com aquells documents, notes, ... que des de l’escola es vol fer arribar a les famílies.

Objectius

 1. Afavorir l’acollida de les famílies nouvingudes que desconeixen les llengües oficials de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 2. Fomentar la participació i la comunicació de les famílies immigrants en la comunitat escolar.

 3. Oferir un servei puntual als centres docents i associacions de pares per facilitar la comunicació amb les famílies nouvingudes.

 4. Traduir documents aportats per a l’alumnat nouvingut per tal d’incloure a l’expedient corresponent.

 5. Traduir documents del centre a la llengua de l’alumnat.

 6. Facilitar el contacte entre centre i família.

Destinataris del servei

 • Famílies nouvingudes

 • Els centres educatius

Com sol·licitar el servei

Els destinataris podran sol·licitar, al Servei d'Atenció a la Diversitat de la Direcció General d’ Innovació i Formació del Professorat de la Conselleria d'Educació i Cultura, el Programa d'Actuacions d’Interlocució (Traducció i Interpretació), emplenant el formulari (Annex I).

Remeteu la sol·licitud impresa al Fax: 971 177 528. Aquesta passa cal fer-la obligatòriament a efectes de facturació per a l’empresa que ens ofereix el servei.

Una vegada rebut el servei

El Servei d'Atenció a la Diversitat serà responsable de la coordinació i seguiment del Programa d'Actuacions d'Interlocució, per la qual cosa els centres educatius remetran la valoració de l'actuació realitzada (Annex II) a l’esmentat servei, al Fax: 971 177 528.

Aquesta passa cal fer-la obligatòriament a efectes de facturació per a l’empresa que ens ofereix el servei.

Recursos

Per tal de facilitar aquesta comunicació, teniu al vostre abast una sèrie de documents formals traduïts a diferents llengües, que s’aniran ampliant d’acord amb les necessitats que ens faceu arribar.

---

ANNEXES:

word Annex I

word Annex II

PDF Text en PDF

 

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-