-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
CENTRES
   
 

-Tauler d'anuncis
---

 
Premis i concursos >> Altres anuncis al WEIB Tauler d'anuncis
 


---

   
Activitats “Seràs UIB”. Curs 2018-2019 NOU

Us presentam Seràs UIB, un programa per conèixer la Universitat de les Illes Balears, en el qual us oferim un seguit de recursos i d'activitats de promoció, informació i orientació adreçats als estudiants d'infantil, primària, ESO, batxillerat i FP dels centres de les Illes Balears i a les seves famílies.
Aquest curs acadèmic es posen en marxa noves activitats (xerrades, visites, tallers, olimpíades, concursos…) per als estudiants d'ESO, batxillerat i FP com també s’incorporen a aquesta oferta algunes activitats noves destinades als estudiants d'infantil i primària (La Universitat dels nins i de les nines), per tal de motivar-los des de ben petits per seguir la formació acadèmica i transmetre’ls l’atractiu i la importància de formar-se i cursar estudis superiors. Les activitats depenen del Vicerectorat d’Estudiants i la Conselleria d’Educació i Universitat, mitjançant el Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB).
Ben conscients de l’esforç que suposa incloure aquest tipus d’activitats dins la programació ordinària escolar, vagi per endavant el nostre agraïment al professorat i el desig que la participació de l’alumnat sigui una realitat.

Les activitats es distribueixen en quatre apartats:

La UIB et visita. Els professors i el personal tècnic es desplacen als centres educatius per informar i orientar sobre els estudis superiors i facilitar el procés de transició a la Universitat.
Vine a la UIB. Obrim de pinte en ample la Universitat per donar a conèixer els estudis de grau, les instal·lacions…
Participa amb la UIB. Convocam proves, premis i concursos amb la finalitat de difondre la importància dels estudis superiors.
La Universitat dels nins i de les nines. Oferim als alumnes de primària la possibilitat de participar en diferents activitats i formar part de la que serà la seva universitat.

WWW Seràs UIB. Activitats. Any acadèmic 2018-2019


---

   
Convocatòria per a la inclusió de recursos educatius curriculars en format digital en el catàleg general de recursos educatius de pagament: Punt Neutre. Editors i desenvolupadors de continguts educatius digitals

Descripció:
Convocatòria oberta per a les persones jurídiques que treballin en la creació de recursos educatius en format digital, que estiguin interessades en incloure els seus recursos digitals en el "Catàleg de Recursos Educatius de pagament: Punt Neutre" per la seva prescripció i utilització per part dels centres docents d'ensenyaments no universitaris, que imparteixin els ensenyaments oficials establertes en el currículum per a aquestes etapes educatives i que estiguin ubicats a la península, Canàries, Balears, Ceuta, Melilla i tots els centres a l'exterior de titularitat espanyola o mixta dependents de les administracions educatives espanyoles.

Destinataris:
Persones jurídiques que acreditin dedicar-se a la creació de recursos educatius digitals per a la publicació i difusió o comunicació.

Requisits:
- Estar inscrit en el Registre mercantil i no estar inhabilitat per exercir el comerç o tenir càrrec o intervenció directa administrativa o econòmica en companyies mercantils o industrials, segons el que estableix el Reial decret de 22 d'agost de 1885 per qual es publica el Codi de Comerç.
- Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries.
- A més de la presentació de la sol·licitud en el termini i forma establerts a la base quarta, caldrà que el sol·licitant observi i compleixi els requisits tècnics i els compromisos establerts en les bases de la convocatòria.

Termini de presentació:
Termini de presentació obert permanentment.

WWW
Convocatòria, informació i instruccions | WWW Publicació al BOE | WWW Accés Servei en línia


---

   
Convocatòria a llibreries físiques i virtuals per a la seva inclusió en el Catàleg general de recursos educatius de pagament: Punt Neutre
[ llibreries físiques ] [ llibreries virtuals ]

- Convocatòria a llibreries físiques per a la seva inclusió en el Catàleg general de recursos educatius de pagament: Punt Neutre

Descripció:
Convocatòria oberta dirigida a les persones jurídiques que treballin en la venda i comercialització de recursos educatius digitals en llibreries físiques perquè s'incorporin a la plataforma de Punt Neutre i puguin, en conseqüència, comercialitzar formant part del flux de venda, cobrament i liquidació d'aquests recursos. L'objectiu final serà que els esmentats recursos siguin usats per part dels centres docents d'ensenyaments no universitaris, que imparteixin els ensenyaments oficials establertes en el currículum per a aquestes etapes educatives i que estiguin ubicats a la península, Canàries, Balears, Ceuta i Melilla.

Destinataris:
Persones jurídiques que acreditin la condició de dedicar-se a la venda de llibres de text i materials educatius i escolars al client final des d'establiments mercantils de lliure accés al públic situats en territori espanyol.

Requisits:
- Disposar d'un establiment de lliure accés i venda al públic, situat en territori espanyol, on es comercialitzin recursos educatius.
- Disposar d'un terminal o ordinador operatiu i de connectivitat suficient a Internet que permeti realitzar les gestions pròpies de la comercialització en Punt Neutre.
- Estar inscrit en el Registre mercantil i no estar inhabilitat per exercir el comerç o tenir càrrec o intervenció directa administrativa o econòmica en companyies mercantils o industrials, segons el que estableix el Reial decret de 22 d'agost de 1885 per qual es publica el Codi de Comerç.
- Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries.
- A més de la presentació de la sol·licitud en el termini i forma establerts, caldrà que el sol·licitant observi i compleixi amb els requisits i compromisos establerts en les bases de la convocatòria.
Termini de presentació:
Termini de presentació obert permanentment.

WWW
Convocatòria, informació i instruccions | WWW Publicació al BOE | WWW Accés Servei en línia


- Convocatòria a llibreries virtuals per a la seva inclusió en el Catàleg General de Recursos educatius de pagament: Punt Neutre

Descripció:
Convocatòria oberta dirigida a les persones jurídiques que treballin en la venda i comercialització de recursos educatius digitals i que estiguin interessats en incorporar-se a la plataforma de Punt Neutre per comercialitzar formant part del flux de venda, cobrament i liquidació d'aquests recursos. L'objectiu final serà que els esmentats recursos siguin usats per part dels centres docents d'ensenyaments no universitaris, que imparteixin els ensenyaments oficials establertes en el currículum per a aquestes etapes educatives i que estiguin ubicats a la península, Canàries, Balears, Ceuta, Melilla i tots els centres a l'exterior de titularitat espanyola o mixta dependents de les administracions educatives espanyoles.

Destinataris:
Persones jurídiques que acreditin dedicar-se a la venda de llibres de text i materials educatius i escolars al client final per qualsevol procediment de venda a distància.

Requisits:
- Estar inscrit en el Registre mercantil i no estar inhabilitat per exercir el comerç o tenir càrrec o intervenció directa administrativa o econòmica en companyies mercantils o industrials, segons el que estableix el Reial decret de 22 d'agost de 1885 per qual es publica el Codi de Comerç.
- Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries.
- A més de la presentació de la sol·licitud en el termini i forma establerts, caldrà que el sol·licitant observi i compleixi amb els requisits tècnics i els compromisos establerts en les bases de la convocatòria.
Termini de presentació: Termini de presentació obert permanentment.

WWW
Convocatòria, informació i instruccions | WWW Publicació al BOE | WWW Accés Servei en línia


---

Darrera actualització: 1-10-2018

 

IniciMapa EstadístiquesInformacióRSSContacteES
-