-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
CENTRES
   
 

-Tauler d'anuncis
---

 
Premis i concursos >> Altres anuncis al WEIB Tauler d'anuncis
 


---

   
Trobada nacional de Teatre d'estudiants NOU

Des de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport del Govern de Cantàbria s'organitza la I TROBADA NACIONAL DE TEATRE D'ESTUDIANTS d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Cicles Formatius i Escoles Oficials d'Art Dramàtic de tot el territori espanyol el mes de novembre d'aquest any.
El termini d'inscripció acaba el
15 de juliol de 2017.

PDF Carta | PDF Díptic


---

   
Activitats “Seràs UIB”. Curs 2016-2017 NOU

Us presentam Seràs UIB, un programa per conèixer la Universitat de les Illes Balears, en el qual oferim un seguit de recursos i d'activitats de promoció, informació i orientació adreçada als estudiants dels centres educatius de les Illes Balears. Les activitats es distribueixen en tres apartats:
La UIB et visita. Els professors i el personal tècnic es desplacen als centres educatius per informar i orientar sobre els estudis superiors i facilitar el procés de transició a la Universitat.
Vine a la UIB. Obrim de pinte en ample la Universitat per donar a conèixer els estudis de grau, les instal·lacions…
Participa amb la UIB. Convocam proves, premis i concursos amb la finalitat de difondre la importància dels estudis superiors.

WWW Seràs UIB | Mallorca | Menorca | Eivissa | Formentera | Suport al professorat


---

   
Convocatòria per a la inclusió de recursos educatius curriculars en format digital en el catàleg general de recursos educatius de pagament: Punt Neutre. Editors i desenvolupadors de continguts educatius digitals

Descripció:
Convocatòria oberta per a les persones jurídiques que treballin en la creació de recursos educatius en format digital, que estiguin interessades en incloure els seus recursos digitals en el "Catàleg de Recursos Educatius de pagament: Punt Neutre" per la seva prescripció i utilització per part dels centres docents d'ensenyaments no universitaris, que imparteixin els ensenyaments oficials establertes en el currículum per a aquestes etapes educatives i que estiguin ubicats a la península, Canàries, Balears, Ceuta, Melilla i tots els centres a l'exterior de titularitat espanyola o mixta dependents de les administracions educatives espanyoles.

Destinataris:
Persones jurídiques que acreditin dedicar-se a la creació de recursos educatius digitals per a la publicació i difusió o comunicació.

Requisits:
- Estar inscrit en el Registre mercantil i no estar inhabilitat per exercir el comerç o tenir càrrec o intervenció directa administrativa o econòmica en companyies mercantils o industrials, segons el que estableix el Reial decret de 22 d'agost de 1885 per qual es publica el Codi de Comerç.
- Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries.
- A més de la presentació de la sol·licitud en el termini i forma establerts a la base quarta, caldrà que el sol·licitant observi i compleixi els requisits tècnics i els compromisos establerts en les bases de la convocatòria.

Termini de presentació:
Termini de presentació obert permanentment.

WWW
Convocatòria, informació i instruccions | WWW Publicació al BOE | WWW Accés Servei en línia


---

   
Convocatòria a llibreries físiques i virtuals per a la seva inclusió en el Catàleg general de recursos educatius de pagament: Punt Neutre
[ llibreries físiques ] [ llibreries virtuals ]

- Convocatòria a llibreries físiques per a la seva inclusió en el Catàleg general de recursos educatius de pagament: Punt Neutre

Descripció:
Convocatòria oberta dirigida a les persones jurídiques que treballin en la venda i comercialització de recursos educatius digitals en llibreries físiques perquè s'incorporin a la plataforma de Punt Neutre i puguin, en conseqüència, comercialitzar formant part del flux de venda, cobrament i liquidació d'aquests recursos. L'objectiu final serà que els esmentats recursos siguin usats per part dels centres docents d'ensenyaments no universitaris, que imparteixin els ensenyaments oficials establertes en el currículum per a aquestes etapes educatives i que estiguin ubicats a la península, Canàries, Balears, Ceuta i Melilla.

Destinataris:
Persones jurídiques que acreditin la condició de dedicar-se a la venda de llibres de text i materials educatius i escolars al client final des d'establiments mercantils de lliure accés al públic situats en territori espanyol.

Requisits:
- Disposar d'un establiment de lliure accés i venda al públic, situat en territori espanyol, on es comercialitzin recursos educatius.
- Disposar d'un terminal o ordinador operatiu i de connectivitat suficient a Internet que permeti realitzar les gestions pròpies de la comercialització en Punt Neutre.
- Estar inscrit en el Registre mercantil i no estar inhabilitat per exercir el comerç o tenir càrrec o intervenció directa administrativa o econòmica en companyies mercantils o industrials, segons el que estableix el Reial decret de 22 d'agost de 1885 per qual es publica el Codi de Comerç.
- Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries.
- A més de la presentació de la sol·licitud en el termini i forma establerts, caldrà que el sol·licitant observi i compleixi amb els requisits i compromisos establerts en les bases de la convocatòria.
Termini de presentació:
Termini de presentació obert permanentment.

WWW
Convocatòria, informació i instruccions | WWW Publicació al BOE | WWW Accés Servei en línia


- Convocatòria a llibreries virtuals per a la seva inclusió en el Catàleg General de Recursos educatius de pagament: Punt Neutre

Descripció:
Convocatòria oberta dirigida a les persones jurídiques que treballin en la venda i comercialització de recursos educatius digitals i que estiguin interessats en incorporar-se a la plataforma de Punt Neutre per comercialitzar formant part del flux de venda, cobrament i liquidació d'aquests recursos. L'objectiu final serà que els esmentats recursos siguin usats per part dels centres docents d'ensenyaments no universitaris, que imparteixin els ensenyaments oficials establertes en el currículum per a aquestes etapes educatives i que estiguin ubicats a la península, Canàries, Balears, Ceuta, Melilla i tots els centres a l'exterior de titularitat espanyola o mixta dependents de les administracions educatives espanyoles.

Destinataris:
Persones jurídiques que acreditin dedicar-se a la venda de llibres de text i materials educatius i escolars al client final per qualsevol procediment de venda a distància.

Requisits:
- Estar inscrit en el Registre mercantil i no estar inhabilitat per exercir el comerç o tenir càrrec o intervenció directa administrativa o econòmica en companyies mercantils o industrials, segons el que estableix el Reial decret de 22 d'agost de 1885 per qual es publica el Codi de Comerç.
- Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries.
- A més de la presentació de la sol·licitud en el termini i forma establerts, caldrà que el sol·licitant observi i compleixi amb els requisits tècnics i els compromisos establerts en les bases de la convocatòria.
Termini de presentació: Termini de presentació obert permanentment.

WWW
Convocatòria, informació i instruccions | WWW Publicació al BOE | WWW Accés Servei en línia


---

   
XIV edició de l'Aula d'energia

Ens posem en contacte amb vosaltres per presentar-vos la XIV edició de l’Aula d’energia.
L’Aula d’energia és un portal amb activitats TIC sobre energia dirigides a alumnes d’11 a 18 anys en un entorn 2.0. Totes comparteixen un objectiu: tenir cura del medi ambient. I, per fer-ho, cal parlar de l’ús racional de l’energia, del consum i l’estalvi energètic, etc.
El portal compta amb les següents unitats:
• Molins de vent
• I tu, quant consumeixes?
• Estalvi energètic,
• Buscant alternatives,
• El test de l’energia,
• Central de cicle combinat
• Vehicles a gas.

A més a més, també us animem a viure una experiència en 3D amb La Ciutat de l’energia, el joc online de l’Aula d’energia. Us convidem a entrar a
www.auladeenergia.com, i a participar. Si voleu més informació, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres. auladeenergia@gasnaturalfenosa.com


---

   
Atles de la Diversitat

L'ATLES DE LA DIVERSITAT és una innovadora eina pedagògica. Es compon d'una xarxa d'escoles que gràcies a la col·laboració mútua ha generat una de les bases de dades sobre la diversitat cultural més importants i exteses del món. Un espai en el qual es pretèn recollir les particularitats pròpies de cada lloc a partir del criteri i la visió subjectiva dels participants. L'ATLES és també un lloc de trobada, de reflexió i d'aprenentatge col·laboratiu. Una manera de promoure, a través de les TIC, la igualtat, la tolerància, el multilingüisme i el pluralisme en totes les seves expressions.


---

Darrera actualització: 26-4-2017

 

IniciMapa EstadístiquesInformacióRSSContacteES
-