-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA
   
-
 

-Avaluació mostral de competències bàsiques del curs 2011-2012
---

DGPIIE
 

>> Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 26 de març de 2012 per la qual es regula la realització d'una avaluació mostral de competències bàsiques a quart curs d'educació secundària obligatòria durant el curs 2011-2012 i el seu procediment d'aplicació als centres docents no universitaris de les Illes Balears que imparteixen aquests ensenyaments

PDF BOIB núm. 54, de 17 d'abril de 2012

----------

>> Resolució de la directora general de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives de dia 28 de març de 2012 per la qual es regula el procediment selectiu d'aplicadors i correctors per a la prova de l'Avaluació mostral de competències bàsiques de quart d'ESO

PDF BOIB núm. 54, de 17 d'abril de 2012

----------

La finalitat última d’una avaluació és disposar d’informació per prendre decisions de millora; així, la realització d’una avaluació mostral al final de l’ESO és un mecanisme idoni per recollir una informació útil que incideixi sobre la millora de la qualitat i l’equitat de l’educació a les Illes Balears, ja que l’obtenció de dades reals sobre el grau d’adquisició de les competències bàsiques del currículum és un instrument eficaç per millorar l’aprenentatge dels alumnes i la pràctica docent, la qual cosa permet, alhora, l’orientació de les polítiques educatives relacionades amb l’assoliment d’uns nivells de la qualitat educativa del sistema cada cop més superiors.

 

 
IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-