-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA
   
-
 

-Secretaria Autonòmica d'Educació, Cultura i Universitats
---

SAECU

-----

>> Avaluació censal de diagnòstic a 3r d'educació primària del curs 2013-2014

>> Avaluació de diagnòstic a 2n d'ESO del curs 2013-2014

>> Segona Avaluació mostral de diagnòstic de nivell de competència en comunicació lingüística a 1r, 3r i 5è d'educació primària del curs 2013-2014

>> Viu la Cultura 2013-2014

>> Avaluació mostral de diagnòstic de nivell de competència en comunicació lingüística a 1r, 3r i 5è d'educació primària del curs 2013-2014

>> Documents d'Organització de Centre. Curs 2013-2014

>> Instruccions per a l'organització i funcionament dels centres docents no universitaris per al curs 2013-2014

>> Procés d'Escolarització. Curs 2014-2015

>> Directrius, pla d'actuació, programa i memòria del Departament d'Inspecció Educativa

>> Correcció de les conductes contràries a les normes de convivència i de les conductes que les perjudiquen greument

>> Orientacions sobre reclamacions contra les decisions i qualificacions a l'educació secundària

>> Full d'absències del professorat de centres públics

>> Documents institucionals de centre

 

 
IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-