-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA
   
-
 

-Expert Universitari en Organització, Gestió i Dinamització de Biblioteques Escolars – 2ª edició
---

 
Escut de la UIB      logo DGIFP
 

>> Expert Universitari en Organització, Gestió i Dinamització de Biblioteques Escolars – 2ª edició
Formació de Postgrau online

>> Cada vegada és menys discutible la necessitat que les biblioteques escolars es converteixin en autèntics centres de recursos materials i intel·lectuals que ajudin l’alumnat a comprendre el món a través de la lectura.

Així, la biblioteca escolar ha de ser un centre de recursos de primer ordre –integrat en els projectes educatius–, el millor espai per recopilar, gestionar i difondre tot tipus d’informació en qualsevol suport i, també, per desenvolupar activitats d’animació a la lectura.

D’aquesta manera, les biblioteques escolars han de tenir un lloc primordial en l’organigrama de centre i han de disposar de personal format específicament. Aquest personal ha de comptar amb les estratègies, les eines i els recursos suficients per poder dissenyar, implementar i avaluar un projecte de biblioteca escolar coherent, sòlid i prou atractiu per seduir els usuaris: l’alumnat i el professorat dels centres educatius.

Per això, el present curs va adreçat, precisament, als professionals que, d’alguna manera, tenen relació amb les biblioteques escolars.

OBJECTIUS

 • Adquirir coneixements teòrics i pràctics sobre l’organització i la gestió de la biblioteca escolar.
 • Assolir coneixements teòrics i pràctics sobre l’aplicació per a la gestió de la biblioteca escolar ABIES.
 • Conèixer i aplicar les principals estratègies per a la dinamització de la biblioteca escolar i l’animació a la lectura i l’escriptura.
 • Conèixer la literatura infantil i juvenil i la importància del seu paper en el fons bibliogràfic de la biblioteca escolar.
 • Adquirir els principals recursos i tècniques per a la narració oral.
 • Assolir els coneixements teòrics i pràctics necessaris per al disseny, la implementació i l’avaluació d’un projecte de biblioteca escolar.

DESTINATARIS I PLACES

 • docents en actiu d’educació infantil, primària, secundària, formació professional, educació especial, centres d’ensenyament d’adults i de règim especial.
 • diplomats en Educació Social, en Biblioteconomia i Documentació; llicenciats en Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia o Filologia Catalana, Espanyola i Anglesa.
 • altres titulacions universitàries seran avaluades per la direcció i la coordinació del curs.
 • Nombre màxim d'alumnes: 40
 • Nombre mínim d'alumnes: 30

DIRECCIÓ, COORDINACIÓ I INFORMACIÓ

Director de la UIB:

Dr. Gabriel Janer Manila. Doctor en Pedagogia per la Universitat de Barcelona. Professor del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la UIB.

Coordinació tècnica:

Sra. Mar Rayó González. Diplomada en Educació Social. Coordinadora del postgrau de l’Institut de Ciències de l’Educació.

Informació:

Institut de Ciències de l’Educació de la UIB:
mariadelmar.rayo@uib.es
Serveis administratius de l’edifici Sa Riera
Tel.: 971 17 31 32/ 24 10.
Fax: 971 17 24 35.

DATES, HORARI, LLOC I DURADA

La data prevista d’inici de les classes presencials és 30 de setembre de 2011 i la data prevista de finalització de les classes presencials és 30 de juliol de 2012.
Els horaris: La modalitat és a distància encara que el mòdul 4 del professor Jaume Centelles es realitzarà presencialment a Mallorca, Menorca i Eivissa.

El lloc:

Mallorca: Universitat de les Illes Balears.
Edifici Sa Riera. C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma
Menorca: lloc a determinar
Eivissa: lloc a determinar

La durada serà de 105 hores.

PREINSCRIPCIONS, LLISTES I MATRÍCULA

Preinscripcions: del 5 al 13 de setembre de 2011.

Documentació que cal presentar:

 • 2 fotocòpies del document d’identitat.
 • 2 fotocòpies de la titulació acadèmica (en cas que aquesta titulació sigui posterior a l’any 1989 i que s’hagi cursat a la UIB, no serà necessari aportar-la).
 • Full de preinscripció
 • Resguard de l’ingrés bancari fet a nom del curs al compte corrent de Sa Nostra 2051-0151-61-1007257438 o bé realitzar el pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit directament als serveis administratius. Import de la preinscripció: 125 euros.

Llistes:

 • Llista provisional d’admesos: 14 de setembre de 2011.
 • Reclamacions: 15 de setembre de 2011.
 • Llista definitiva d’admesos: 16 de setembre de 2011.

Matrícula:

 • Per formalitzar la matrícula caldrà presentar, entre el 19 i el 23 de setembre de 2011, el resguard de l’ingrés bancari fet a nom del curs al compte corrent de Sa Nostra 2051-0151-61-1007257438 o bé realitzar el pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit directament als serveis administratius.
 • Full de matrícula

PREU DEL CURS

Preu total (matrícula): 525 euros
Forma de pagament: transferència bancària, en efectiu o amb targeta de crèdit.

 • a) import de la preinscripció: 125 euros
 • b) terminis de pagament: 400 euros2 en formalitzar la matrícula, una vegada confirmada la selecció a partir de la inscripció.

1. Es preveu la concessió de beques de 150 euros als docents en actiu d’educació infantil, primària, secundària, formació professional, educació especial, centres d’ensenyament d’adults i de règim especial, finançades per la Direcció General d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.
2. Les persones que hagin estat becades hauran de pagar 375 euros de matrícula. A les llistes definitives d’admesos es confirmaran les persones que podran rebre les beques.

CERTIFICACIÓ

La Universitat de les Illes Balears lliurarà els títols propis de postgrau.
«Expert Universitari / Experta Universitària en Organització, Gestió i Dinamització de Biblioteques Escolars. Títol propi de postgrau de la UIB (10,5 crèdits)»

Per més informació consulteu els documents annexos.

---

PDF Informació del curs

PDF Calendari del curs

Word Full de preinscripció

Word Full de matrícula

Darrera actualització: 7-9-2011

 

IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-