-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA
   
-
 

-Detecció de necessitats formatives dels centres educatius
---

DGOIFP
 

>> Detecció de necessitats formatives dels centres educatius NOU

>> Amb la finalitat d’elaborar el nou Pla de formació permanent del professorat que substitueixi el vigent actualment (Pla de formació permanent del professorat 2008-12), el Servei de Formació Permanent del Professorat engegarà un procés previ de detecció de necessitats formatives.

Aquest procés ha d’aportar una part important de la informació necessària perquè la planificació de la formació del professorat s'orienti adequadament als aspectes i temàtiques adequats per tal que, a través d’aquesta formació, es pugui incidir realment en la millora dels processos educatius o en la gestió i coordinació dels centres docents.

El procés de detectar necessitats formatives resulta així fonamental en permetre orientar els processos de planificació, dirigir processos de canvi i permetre descriure les diferències entre la situació real i la desitjable.

La detecció de necessitats es coordinarà des del Servei de Formació Permanent del Professorat i per això esperam la col·laboració i la participació de tots els agents relacionats: professorat, equips docents i serveis educatius.

Els agents implicats, els terminis i els canals de comunicació a utilitzar per aquesta detecció de necessitats s’expliquen a continuació:

  • Enquesta de centre, de resposta voluntària, adreçada a tots els centres no universitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Es proposa que el procés de resposta a l’enquesta de centre sigui articulat pels directors/es dels seus respectius centres a través de les Comissions de Coordinació Pedagògica o òrgans pedagògics equivalents.
Una vegada obtinguda la resposta que es desitja donar com a centre al qüestionari, única i exclusivament serà el/la director/a qui podrà introduir les respostes a través de l’Entorn Virtual d’Aprenentatge Moodle de la Conselleria a través del procediment que es detalla a continuació.

Procediment a seguir per fer l’enquesta:

  1. Obriu un navegador, preferiblement el Firefox.
  2. Entrau al Moodle de la Conselleria: http://fweib.caib.es/moodle/
  3. Introduïu el vostre usuari i contrasenya, i feu clic al botó Entrada. L’usuari i contrasenya són els mateixos que feu servir per entrar al Portal del Personal.
  4. En haver entrat al Moodle veureu l’enllaç a l’enquesta de centres, on només el/la director/a podrà introduir les respostes del seu centre.

Termini: Del 5 de març al 2 d’abril del 2012 inclosos.

Si trobau algun impediment per accedir a l’enquesta, podeu posar-vos en contacte amb el servei de Formació Permanent del Professorat a través dels correus jlopez@dgoifp.caib.es o mtoro@dgoifp.caib.es per tal d’intentar resoldre la incidència.

Per facilitar el treball que us requerirà el procés, us adjuntam en format pdf l’enquesta a la qual haureu de donar resposta com a centre dins l’entorn moodle.

 

  • Enquesta individual, de resposta voluntària, adreçada a tots els docents no universitaris en actiu de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Es farà arribar a tots els implicats a través del seu correu electrònic d’educacio.caib.es.

Us pregam que faceu la màxima difusió possible entre el professorat del vostre claustre de la realització d’aquesta enquesta perquè el nombre de respostes obtingudes sigui el més nombrós possible.

Termini: Del 5 de març al 25 de març del 2012 inclosos.

 

  • Enquesta adreçada a altres Serveis de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.

Termini: Del 5 de març al 25 de març del 2012 inclosos.

Esperam comptar amb la vostra ajuda i la màxima participació en aquest procés, per poder elaborar posteriorment el nou Pla de formació permanent del professorat.

Rebeu una salutació cordial.

Onofre Ferrer Riera

Director general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional

Palma, 27 de febrer de 2012

---

PDF Carta del director general d’Ordenació, Innovació i Formació Professionall

PDF Enquesta centres

Darrera actualització: 28-2-2012

 

IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-