II TROBADA DE COORDINADORS AMBIENTALS

 

El dia 22 d’abril de 2005 es va dur a terme al Centre de Professorat de Palma la II Trobada de Coordinadors Ambientals. Aquesta trobada, realitzada en col·laboracó amb SACE (seminari d’ambientlització de centres escolars), va reunir prop de 80 persones relacionades amb el món de l’Educació Ambiental (coordinadors ambientals, professorat de comissions ambientals i assessors de diferents entitats) amb  els objectius d’:

·         Informar del desenvolupament del seminari d’ambientalització de centres escolars (SACE), de Programes (Ecoambientals i Agenda 21 Escolar) i Plans relacionats amb l’ambientalització i l’Educació Ambiental.

·         Aportar recursos i estratègies d’ambientalització i d’educació ambiental a partir de la presentació d’un recull d’experiències dutes a terme a diferents centres escolars.

·         Crear un espai de debat i d’intercanvi d’experiències entre professorat que duu a terme projectes d’ambientalització i d’educació ambiental al seu centre escolar.

 

9.00 h

Presentació de la II Trobada de de Coordinadors Ambientals a càrrec de Director del Centre de Professorat de Palma el Sr. Jaume Cañellas Mut

9.15 h

Línies de treball del seminari d’ambientalització de centres escolars (SACE) en el curs 04-05

Josep Antoni Casas, professor de l’IES Josep Maria Llompart i coordinador de SACE

9,45 h

Programa de Centres Ecoambientals

Susana Llobet (Conselleria de Medi Ambient) i Josefa Màrquez (Conselleria d’Educació i Cultura), coordinadoras del Programa de Centres Ecoambientals

10.20 h

Agenda 21 Escolar

Bàrbara Aloy, Àmbit Educatiu de Mallorca Recicla  

10,55 h

Pla de Gestió de Residus Perillosos als centres escolars

Miquel Àngel Maimó, coordinador del Pla de Gestió de residus Perillosos de la Conselleria d’Educació i Cultura, i Francisco Javier Penyalver, gerent de Baltecma

11.20 h

                                                                   Descans

11.50 h

 

                                              PRESENTACIÓ D'EXPERIÈNCIES

Energia fotovoltaica a l’IES: un cas pràctic

Pere Pau Sintes, professor de l’IES Llucmajor

Espais ambientalment correctes

Joan Estades, professor de l’IES Son Pacs i membre de SACE

Activitats relacionades amb la biodiversitat i el medi ambient

Antoni Cortès, mestre del CP Son Anglada

Política de compres verdes a les escoles

Antoni Vázquez, professor del CEPA Llevant

Amb els residus, què?

Francina Flexas, professora de l’IES Juníper Serra i membre de SACE

Els reptes de Gaia

Òscar Martínez, professor de col·legi Sant Francesc d'Assís (sa Pobla) i membre de SACE

14.00 h

                                                                      Dinar

16.00 h

                                                        GRUPS DE TREBALL

G1.-

Programes d’Educació Ambiental: Centres Ecoambientals i Agenda 21 Escolar

Coordinat per n’Òscar Martínez, professor de Sant Francesc d’Assís i membre de SACE

G2.-

Coordinador Ambiental: gestor o educador?

Coordinat per n’Amàlia Chico, professora de l’IES Bendinat i membre de SACE

G3.-

Projectes d’Ambientalització: què, cóm, quí?

Coordinat per en Joan Estades, professor de l’IES Son Pacs i membre de SACE

 

G4.-

L’educació ambiental en el currículum, projectes…

Coordinat per na Marga Castro, mestre del CP Blanquerna i membre de SACE

17,45 h

                                                                    Descans

18.00 h

Posada en comú i conclusions

Catalina Ramis, assessora de formació del CEP de Palma i membre de SACE

19,00 h

                                                                   Cloenda

 

Aquesta trobada es va acompanyar de:

·         L’exposició: “El problema de l’efecte hivernacle” presentada per l’IES Son Pacs

·         Diferents cartells informatius sobre activitats d’educació ambiental del CEIP Sant Bartomeu (Alaró), del CEIP Blanquerna i de l’IES Son Pacs.

·         Un video per fomentar la recollida selectiva del paper realitzat per l'IES Son Pacs.

·         Una mostra de materials realitzats amb material de rebuig presentada pel CEIP Blanquerna i l’IES Son Rullan.

·         Una ecoauditoria realitzada per la comissió ambiental de l’IES Son Ferrer i una ecoauditoria d’energia acompanyada d’activitats didactiques, realitzada per membres de SACE.

·         La Revista del CEIP Pere Cerdà del Port de Sóller "Sa Maregassa"

·         La proposta de millora del Pla de Gestió de Residus Perillosos i Especials elaborat per SACE.

·         L’esborrany de la Proposta d’implantacó d’energies alternatives als centres escolars elaborat per SACE.