QUÈ FEM AL CENTRE AMB L’ENERGIA? CÓM LA PODEM REDUIR?

 

OBJECTIUS

ACTIVITATS

1.    Realització d’una ecoauditoria d’energia per conèixer la situació actual del centre.

q       S’ha dissenyat una enquesta bàsica que inclou sis apartats:

·        Percepció

·        Bombetes i fluorescents

·        Calefacció

·        Finestres

·        Transport

·        Energies alternatives

q       S’ha adaptat l’enquesta bàsica per a cada una de les zones a cobrir:

·        Aula

·        Seminaris i despatxos

·        Passadissos

·        Banys

·        Secretaria

·        Porteria/Consergeria

·        Biblioteca

·        Poliesportiu/Gimnàs

·        Bar

·        Sala professors

·        Pati

·        Aules específiques: audiovisuals, plàstica, laboratoris, tallers, informàtica, música, idiomes, etc

q       S’han distribuït les zones a cobrir per nivells:

 

NIVELLS

ZONES A CUBRIR

1r, 2n i 3r d’ESO

AULA

4t d’ESO

AULA, PASSADISSOS, BANYS, POLIESPORTIU, PATI i CONSERGERIA

BATXILLER

AULA, BAR, AUDIOVISUALS, SEMINARIS I DESPATXOS,SECRETARIA, BIBLIOTECA, PATI  I SALA PROFESSORS, AULES

ESPECÍFIQUES

 

2.    Realització d’una guia de normes en quant a estalvi energètic.

3.    Determinació de la despesa actual del centre en quant a l’energia elèctrica, i a partir d’aquí determinar la quantitat de CO2 que emet a l’atmosfera el centre.

4.    Realització de pràctiques de laboratori encaminades a conèixer la problemàtica ambiental: pluja àcida i efecte hivernacle.

5.    Realització d’activitats sobre les energies alternatives: alumne - professor

6.    Determinació de la despesa actual del centre en quant a l’energia elèctrica, a final de curs per veure el resultats.