<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Documento sin título

MIMOUN AZIZA

Professor d’Història contemporània. Facultat de Lletres i Ciències Humanes. Universitat Moulay Ismail de Meknés (Marroc).

Línies d’investigació: les relacions hispano-marroquines, les migracions marroquines, història social i econòmica del Rif al segle XX.

Doctorat en Història contemporània per la Universitat París VII.

DEA d’història en pràctica social a l’Europa contemporània. Universitat de Normandia, França.

Coordinador del seminari "La ciutat de Tetuán durant el protectorat espanyol: 1925-1956" adreçat a alumnat de Postgrau a la Universitat Dhar el Mahraz de Fez (Marroc) 2001-2003

Ha estat professor d'ensenyament secundari a París (França) 1992-1995

Ha participació a congressos, simposis, col·loquis:

"Mondialisation et devenir des sociétés au Maghreb et du Sud de la Méditerranée", Universitat París VIII.

"Histoire et actualité de l'immigration marocaine en Belgique", Universitat Lliure de Brusel·les.

" Entre protection des droits de l'Homme et mondialisation. Dynamiques migratoires marocaines: histoire, écononomie, politique et culture". Association Génériques (París) i el Centre de documentation et de formation en droits de l'Homme (Rabat). Casablanca.

Ha col·laborat a les activitats de l'Institut Maghreb-Europe i el Centre d’Investigació sobre la Migració, Universitat París VIII

Publicacions més rellevants: La sociedad rifeña ante el protectorado español (1912-1956)…