<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Documento sin título

 

PATRICK BOUMARD

Professor d’Antropologia de l’Educació. Facultat de Lletres i Ciències Socials. Universitat de Brest (França).

Fundador del Centre d’études et de recherches sur les Politiques et les Pratiques Educatives (CERPPE). Universitat de Rennes 2.

President de la Société Européene d’Ethnographie de l’Education.

President de l’Association française Janusz Korczak 2000-03.

Secretari general de l’Association Francophone Internationale pour la recherche en Sciences de l’Education (AFIRSE) 1997-2002.

Les seves línies investigadores giren al voltant de les temàtiques següents:

Violència dins el context educatiu; antropologia i ciutadania; metodologia del coneixement qualitatiu; etnografia i antropologia de l'educació; epistemologia...

Actualment està investigant sobre els projectes següents :

Els infants dels carrers de Polònia.Unió Europea.

Els infants Tsiganes a Bretanya: els elements culturals específics i la perspectiva intercultural entre l'escolarització i l'alfabetització.

Interculturalitat i desenvolupament educatiu. Govern d'Aragó i Universitat de Saragossa.

Ha fundat les revistes Microsociologies de l'éducation a l'Université Rennes 2 l'any 1997 i Revue européenne d'ethnografie de l'éducation l'any 2001.

Ha estat responsable de diversos esdeveniments: jornada d'estudi nacional "Identité et formation", el col·loqui "Construction d'identité et interculturel" o "Les effets de l'education"...

Publicacions més rellevants: Le conseil de classe, institution et citoyenneté; Les pédagogies autogestionnaires; L’école, les jeunes, la déviance…