<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Documento sin título

MARIANO FERNÁNDEZ ENGUITA

Catedràtic del Departament de Sociologia i Comunicació. Universitat de Salamanca.

 http://www.usal.es/mfe/enguita

La seva línia investigadora gira al voltant de tres àmbits: desigualtats socials, educació i organitzacions. . .

La seva trajectòria professional comprèn: direccióde revistes com Política y sociedad (1988-94), Educación y Sociedad (1983-93), Educación (1982-1987); avaluador extern de la Revista Española de Investigaciones Sociológicas, Comunicación y Cultura; Revista de Educación; Revista Internacional de Sociología...

Assessorament d'organismes i organitzacions: Centre d'Investigació i Documentació Educativa (CIDE), Conselleria d'Educació i Ciència de la Comunitat de Madrid i de València; Consell Escolar de Galícia, País Basc; MEC; Servei de Publicacions de la Universitat de Navarra...

Ha impartit seminaris a pràcticament totes les universitats espanyoles, a nombroses de Llatinoamèrica (Buenos Aires, Costa Rica, Sao Paulo, La Habana...) i moltes europees (Bonn, Helsinki, París...).

Altres mèrits professionals: vocal del Consejo General de la Formación Profesional (1987-1989), corresponsal del projecte "Educación y Economía" de la OCDE (1986-1988), president de la Asociación Castellano-Leonesa de Sociología (1996-97), president del Comitè Extern d'Avaluació de la titulació de Treball Social, Universidad de Huelva (2000)...

Publicacions més rellevants: Educar en tiempos inciertos; La escuela a examen; La profesión docente y la comunidad escolar: crónica de un desencuentro; La escuela en el capitalismo democrático…