<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Documento sin título

RAFAEL ÁNGEL JIMÉNEZ GÁMEZ

 Professor del Departament de Didàctica. Facultat de Ciències de l’Educació.

Universitat de Càdiz.

Doctor en Ciències de l’Educació per la UNED.

En l’àmbit de la interculturalitat imparteix l’assignatura optativa Currículum, interculturalitat i justícia social i el curs de doctorat La construcció d’un currículum democràtic en una societat multicultural dins el programa “Educació i democràcia en temps de canvi”.

Ha estat el principal investigador del projecte Tractament iconogràfic de la immigració als llibres de text d’educació obligatòria a Andalusia. Actualment desenvolupa un projecte anomenat Comprendre la multiculturalitat: el currículum als centres educatius de Ceuta davant els estudiants de cultura musulmana, subvencionat per la Conselleria d’Educació i Cultura de la ciutat autònoma de Ceuta.

Publicacions més rellevants: Inmigración, interculturalidad y currículum. La educación en una sociedad multicultural; Modelos de acción psicopedagógica. Entre el deseo y la realidad (en col·laboració)…