<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Documento sin título

DOLORES JULIANO CORREGIDO

Doctora en Antropologia. Professora jubilada de la Universitat de Barcelona.

Estudis d'antropologia a Argentina i doctorat a la Universitat de Barcelona.

Ha fet cursos sobre temes relatius a processos de migració i gènere a nombroses universitats espanyoles i estrangeres.

Les seves línies de recerca preferents són antropologia de l'educació, moviments migratoris i estudis de gènere.

Ha participat en diversos projectes amb universitats llatinoamericanes, franceses i italianes. Actualment dirigeix el projecte de recerca LICIT (Línia d'investigació i cooperació amb immigrants i treballadores sexuals) a l’Institut Català d’Antropologia.

Publicacions més rellevants: Cultura popular; La causa Saharaui y las mujeres; Educación intercultural. Escuela y minorías étnicas; El juego de las astucias. Mujer y construcción de mensajes sociales alternativos…