<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Documento sin título

JOSÉ LUIS PÉREZ IRIARTE

Director general d’Educació, Formació Professional i Innovació Educativa del Ministeri d’Educació i Ciència.

Inspector d’Educació i Catedràtic d’institut.

Entre 1990 i 1996 va ser Secretari general tècnic del Ministeri d’Educació i Ciència i Director general de relacions amb el Congrés dels Diputats.

Anteriorment, va ocupar diverses subdireccions generals al Ministeri d’Educació.

Ha desenvolupat el càrrec de cap d’àrea a l’Institut Nacional d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu.

Ha participat a nombrosos esdeveniments sobre educació i interculturalitat com la II Jornada sobre la Inclusió d’Immigrants i Alumnes amb NEE, IX Fòrum Hispano-Britànic…

Publicacions més rellevants: Educación, igualdad y diversidad cultural (llibre amb col·laboració amb altres autors)…