<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Documento sin título

PROGRAMA

 

Dijous 11 de maig

15.00 h - 16:00 h. Lliurament d’acreditacions

16:00 h - 16:30 h. Acte d’obertura a càrrec de les autoritats:

M. Hble. Sr. Jaume Matas Palou, president de les Illes Balears.

Hble. Sr. Francesc Fiol Amengual, conseller d’Educació i Cultura, Conselleria d’Educació i Cultura, Govern de les Illes Balears.

Hble. Sra. Encarnación Pastor Sánchez, consellera d’Immigració i Cooperació, Govern de les Illes Balears.

Il·lma. Sra. Joana Rosselló Morales, directora general d'Ordenació, Innovació i Formació del Professorat, Conselleria d'Educació i Cultura.

Il.lm. Sr. Juan Gómez Gordiola, director general d'Immigració, Comunitats Balears Radicades a l'Exterior i Cases i Centres Regionals a les Illes Balears, Conselleria d'Immigració i Cooperació.

Sr. Rogelio Araujo Gil, regidor de Cultura i Educació de l'Ajuntament de Palma.

Dr. Sergio Alonso Oroza, vicerector d’Ordenació Acadèmica, UIB.

16:30 h - 18:00 h. Conferència inaugural

“Educació, democràcia i multiculturalisme: dilemes de la ciutadania en un món global”

Dr. Carlos Alberto Torres Novoa, Universitat de los Ángeles (Estats Units)

Presenta: Hble. Sr. Francesc Fiol Amengual, conseller d’Educació i Cultura, Conselleria d’Educació i Cultura, Govern de les Illes Balears.

18:30 h - 20:00 h. Conferència plenària

“Ceuta: immigració, interculturalitat i convivència”

Excma. Sra. M. Isabel Deu del Olmo, consellera d’Educació i Cultura de la Ciutat Autònoma de Ceuta.

Presenta: Il·lm. Sr. Manuel Jaen Palacios, delegat del Govern de les Illes Balears a Brussel·les.

20:30 h. Acte de benvinguda al Castell de Bellver.

 

Divendres 12 de maig

9:15 h - 10:45 h. Conferència plenària

“Interculturalitat, immigració i sistema educatiu”

Sr. José Luis Pérez Iriarte, director general d’Educació, Formació Professional i Innovació Educativa, Ministeri d’Educació i Ciència.

Presenta: Sra. Mercè Amer Riera, directora d’Alta Inspecció a Balears.

10:45 h -11:15 h. Pausa - cafè

11:15 h -12:30 h. Ponències simultànies

“Moviments migratoris entre les dues voreres de la Mediterrània”

Dr. Mimoun Aziza, Universitat de Meknés (Marroc)

Presenta: Il·lma. Sra. Joana Rosselló Morales, directora general d’Ordenació, Innovació i Formació del Professorat, Conselleria d’Educació i Cultura.

“Interculturalitat i relacions institucionals”

Dr. Patrick Boumard, Universitat de Brest (França)

Presenta: Dra. Maria Antònia Santandreu Caldentey, professora d’Antropologia de la UNED.

“Migració i el model mediterrani: quines conseqüències té en l’educació?”

Dra. Giovanna Campani, Universitat de Florència (Itàlia)

Presenta: Sra. Sílvia Romero Bosch, directora general d’Educació, Regidora de Cultura i Educació de l’Ajuntament de Palma.

12.30 h - 14:00 h. Comunicacions

14:00 h - 16:30 h. Pausa

16:30 h - 18:00 h. Taula rodona: La veu dels immigrants”

Il·lm. Sr. Juan Manuel Gómez Gordiola, director general d’Immigració, Comunitats Balears Radicades a l’Exterior i Cases i Centres Regionals a les Illes Balears, Conselleria d’Immigració i Cooperació.

Sra. Marlen Perea, presidenta de la Federació d’Associacions d’Immigrants a Balears.

Sr. Lounis Meziani, president de la Federació Islàmica per a la Comunitat de les Illes Balears.

Sr. Juan Enríquez de Navarra Rossells, president de l’Associació de Ciutadans Europeus de les Illes Balears.

Modera: Sra. Margarita Ferrando Barceló, regidora de Serveis Socials de l’Ajuntament de Palma.

18:00 h - 18:30 h. Pausa - descans

18:30 h - 20:00 h. Comunicacions

 

Dissabte 13 de maig

9:15 h - 10:45 h. Ponències simultànies

E pluribus unum: ciutadania, cultura i educació”

Dr. Mariano Fernández Enguita, Universitat de Salamanca.

Presenta: Sr. Sebastià Vanrell Sintes, secretari general, Conselleria d’Educació i Cultura.

“L’escola i les nines que han vengut de lluny”

Dra. Dolores Juliano Corregido, Universitat de Barcelona.

Presenta: Dr. Jordi Vallespir Soler, coordinador del Grup de Recerca en Educació Intercultural (GREI) de la UIB.

“La construcció d’un currículum per a la ciutadania intercultural”

Dr. Rafael Jiménez Gámez, Universitat de Càdis.

Presenta: Sr. Felio J. Bauzà Martorell, secretari general, Conselleria d’Immigració i Cooperació.

10:15 h - 11:15 h. Pausa - cafè

11:15 h - 12:45 h. Conferència de clausura

“Solidaritat i racisme en els escolars espanyols: la necessitat d’una educació intercultural”

Dr. Tomás Calvo Buezas, Universitat Complutense de Madrid.

Presenta: Hble. Sra. Encarnación Pastor Sánchez, consellera d’Immigració i Cooperació, Govern de les Illes Balears.

12:45 h - 13:15 h. Conclusions i cloenda

13:15 h - 13:45 h. Lliurament de certificats