<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Documento sin título

CARLOS ALBERTO TORRES NOVOA

Professor de Ciències socials i educació comparada. Facultat d’Educació. Universitat de Los Ángeles UCLA (Estats Units).

Membre de l’Institut Paulo Freire.

Ha format part del consell editor de nombroses revistes: Review of Research in Education, Comparative Education Review, Revue canadienne pour l'étude de l'éducation des adultes, The Journal of Culture and Education, Revista de Educación Superior (Buenos Aires), Revista Educaçao Municipal (Sao Palo)...

Ha impartit docència a les universitats d'Alberta (Canadà), Standford (Califòrnia-EEUU), Latin American Faculty of Social Science (Ciutat de Mèxic)...

La principal línia investigadora gira al voltant de l'educació a Llatinoamèrica i l'educació d’adults. També ha tractat els assumptes d'igualtat, equitat i eficiència en l'oferta educativa a Estats Units a tots els nivells educatius. Els darrers temps s'ha dedicat a l'anàlisi comparativa dels sistemes educatius d'EEUU, Canadà, Japó, Corea i Mèxic.

Ha realitzat tasques com a consultor per a les institucions següents: Departament d'Educació Fulbright Program; Universitat de Connecticut (alumnes amb altes capacitats); desenvolupament de projectes a Moçambic per la Universitat de Florida; treball cooperatiu pel Centre d'Investigació i Desenvolupament Internacional a Ottawa, Canadà...

Publicacions més rellevants: The Church, Society and Hegemony. A Critical Sociology of Religion in Latin America;La política de la educación no formal en América Latina;

Democracy, Education, and Multiculuralism. Dilemmas of Citizenship in a Global World…