-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA
   
 

-Resultats i documentació de les Jornades celebrades
---

escut de la CAIB De l'Escola a l'Institut. I Jornada sobre el trànsit de l'alumnat entre etapes educatives

abril 2003
 

- El passat mes d'abril es dugueren a terme a Mallorca, i sota el títol "De l'Escola a l'Institut", les primeres Jornades sobre el pas de l'alumnat des de l'etapa de primària a la de secundària.

L'objectiu de les jornades era facilitar un espai d'encontre entre responsables pedagògics d'ambdues etapes amb la finalitat d'analitzar i planejar de forma conjunta tot un seguit d'actuacions que puguin contribuir a facilitar el trànsit de l'alumnat des d'una etapa a l'altra.

Les Jornades s'organitzaren de manera que cada dia hi participaren professors de zones diferents, la qual cosa facilità l'agrupament dels centres per zones d'adscripció. Així, dimarts dia 1 va ser la zona de Palma Oest, dia 2 la de Palma Est, dia 3 la d'Inca i dia 4 la de Manacor.

Les Jornades s'obriren amb una conferència a càrrec de diversos ponents que han treballat la temàtica del pas de l'alumnat: dimarts dia 1 Joaquim Canals de l'ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona, dia 2 Joan Mateu, degà de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona i dies 3 i 4 José Luis San Fabián de la Universitat d'Oviedo.

A continuació els assistents es dividiren en diversos tallers de feina, sempre intentant respectar les diverses zones d'adscripció, per passar a debatre i treballar en conjunt una sèrie de temes que es proposaven al guió de feina que s'havia elaborat prèviament, el qual abastava els àmbits següents:

  • La informació: anàlisi del tipus, format i procés de traspàs de la informació.

  • La coordinació pedagògica: coherència dels projectes curriculars i les programacions. L'avaluació dels aprenentatges.

  • La funció tutorial: la transformació del paper del tutor en ambdues etapes. L'atenció als pares i als alumnes.
Als tallers, moderats per assessors tècnics del Servei d'innovació i del Servei de Formació Permanent del Professorat i assessors de formació dels diferents CEP de Mallorca, es va fer palesa l'existència de diferències notables entre les distintes zones d'adscripció. Això no obstant, es va manifestar que encara hi ha un significatiu grau de desconeixement del que succeeix a l'altra etapa.

Tot i que s'arribaren a punt d'acord sobre la qüestió del tipus, format i procés de traspàs de la informació, també es va apuntar la necessitat de continuar treballant plegats per tal de crear ponts entre els centres de primària i els de secundària amb l'objectiu de facilitar a l'alumnat el trànsit entre ambdues etapes.

A continuació us presentam, a mode d'introducció, les reflexions teòriques que poden contribuir a l'articulació d'aquest procés, les conclusions, diferents models d'informe de traspàs que es fan servir a centres educatius de Mallorca, com també un seguit de material complementari que pensam pot ser del vostre interès.

---

  Introducció
PDF Reflexions entorn del pas entre primària i secundària
   
  Conferències
PDF Conferència Joaquim Canals
PDF Transparències Joaquim Canals
PDF Conferència José Luis San Fabián
   
  Conclusions
PDF Conclusions
   
  Bibliografia
PDF Bibliografia
   
  Models d'informes
PDF DOC Informe individual IES Juníper Serra
PDF DOC Informe del traspàs dels alumnes. Zona Calvià-Andratx
PDF EXCEL Informe final primària - secundària per grups. Zona Calvià-Andratx
PDF DOC Informe de traspàs CEIP - IES. CEIP Felip Bauzà

 

 

IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-