Jornades de Llengua i Literatura Catalanes


escut de la CAIB
Jornades de Llengua i Literatura Catalanes

3 i 4 de maig 2002
  Carta als departaments


Sr/a cap del Departament de Llengua i Literatura Catalanes,

Les direccions generals d'Administració Educativa i d'Ordenació i Innovació, han organitzat les Jornades de Llengua i Literatura Catalanes, que se celebraran els propers dies 3 i 4 de maig (divendres i dissabte) al Centre de Professorat de Palma. Aquestes Jornades estan adreçades al professorat de Llengua i literatura catalanes i de Compensació educativa (tallers de llengua i cultura i suport lingüístic) dels centres de secundària de Mallorca (us agrairíem que també els féssiu arribar aquest programa i el full d'inscripció).

Aquestes Jornades pretenen posar en relació el professorat que ensenya llengua per tal de tenir a l'abast i compartir les diverses experiències que ens permetin millorar el procés d'ensenyament i aprenentatge de la llengua catalana.

La temàtica de les Jornades és prou variada: literatura, teatre, didàctica de la llengua, actituds lingüístiques, atenció a la diversitat lingüística, noves tecnologies de la informació i de la comunicació, organització escolar, entre d'altres.

Esperam que totes les activitats siguin d'interès i ofereixin pautes per a la millora de la didàctica de la llengua i la literatura.

Les Jornades tindran l'estructura següent:

Unes ponències marc, on hi haurà implícits els dubtes, les propostes i les reflexions dels assistents que, prèviament, s'hauran fet arribar als ponents, els quals les tindran en compte a l'hora de fer la seva exposició (per trametre aquests dubtes i reflexions podeu fer-ho a l'adreça de correu-e següent: babrines@dgadmedu.caib.es).

Uns tallers, on els participants tindran l'oportunitat d'expressar les seves reflexions, opinions, inquietuds, dubtes, dificultats i aportacions. Pretenen ser un espai on es potenciï l'intercanvi i el debat sobre els temes proposats.

Unes experiències docents que volen mostrar al professorat exemples de com es treballen determinats continguts a partir de casos concrets d'aula. S'intentarà mostrar tant el material elaborat pel professorat com el produït per l'alumnat en un context pràctic i participatiu.

Hi haurà sis activitats alhora i cadascú podrà triar el taller o l'experiència docent que més li interessi.

El Servei de Formació del Professorat lliurarà un crèdit de formació als assistents.

Per apuntar-se cal fer arribar el full d'inscripció via Fax (971 177193). Tant el programa, com la informació de cada ponència, taller i experiència, com el full d'inscripció, el podeu obtenir al WEIB (weib.caib.es).

Per a més informació:
Servei d'Ensenyament del Català
Passatge Guillem de Torrella, 1, 2n.
07002 Palma
Tel. 971-176500, 971-177506

Ben cordialment,

Jaume Morey i Sureda

Palma, 9 d'abril de 2002

- Carta al Departaments PDF