Jornades de Llengua i Literatura Catalanes


escut de la CAIB
Jornades de Llengua i Literatura Catalanes

3 i 4 de maig 2002
  Programa

DIVENDRES, 3 de maig

Hora

Activitat

Contingut

09:00 – 09:15

Presentació

 

09:15 – 09:30

Inauguració

Intervenció de l’Honorable Conseller d’Educació i Cultura, senyor Damià Pons i Pons.

09:30 – 10:30

Ponència

Els desafiaments de l’Educació Secundària.

Dr. Jaume Sarramona

10:30 – 11:00

Col·loqui

11:00 – 11:30

Cafè

 

11:30 – 13:00

Tallers *

Primera sessió de tallers simultanis.

13:00 – 14:00

Experiències *

Primera sessió d’experiències docents simultànies.

14:00 – 16:30

 

(temps lliure)

16:30 – 18:00

Taula Rodona

Tema: Ser professor de llengua catalana i literatura en el nou segle XXI.

Moderadora: Margalida Palou (IES Guillem Sagrera).

Participants:

  • Francesca Cabot (IES Calvià).
  • Vicent Ferrer (IES Marc Ferrer)
  • Joan Gelabert (IES Joan Maria Thomàs)
  • Maite Salord (IES Àngels Cardona)

* Vegeu-ne el detall al final.

DISSABTE, 4 de maig

Hora

Activitat

Contingut

09:30 – 10:30

Ponència

La interculturalitat: nous reptes per a la societat i l’ensenyament.

Dr. Isidor Marí Mayans.

10:30 – 11:00

Col·loqui

11:00 – 11:30

Cafè

 

11:30 – 13:00

Tallers *

Segona sessió de tallers simultanis.

13:00 – 14:00

Experiències *

Segona sessió d’experiències docents simultànies.

14:00 – 14:15

Cloenda

Intervenció del D. G. D’Administració Educativa, senyor Jaume Morey i Sureda.

* Vegeu-ne el detall al final.

CERTIFICACIÓ:

Les persones inscrites i que assisteixin a les activitats programades obtendran una certificació per 1 crèdit.

INSCRIPCIÓ:

Serà obligatòria i podrà fer-se via fax (971 177193). La data límit per a la inscripció serà el divendres dia 26 d’abril a les 12:00 hores.

Tant la informació com el formulari són al WEIB. Les persones interessades poden treure una còpia escrita del full d’inscripció, complimentar-lo i remetre’l per fax.

APORTACIONS PRÈVIES.

Les persones inscrites que ho desitgin poden fer, per via electrònica, suggeriments i aportacions prèvies per als col·loquis que seguiran les ponències i per a la taula rodona. La data límit és la mateixa que per a la inscripció (correu-e: babrines@dgadmedu.caib.es).

DIVENDRES dia 3 de maig. Primera sessió

TALLERS simultanis, de 11:30 a 13:00 hrs

Llorenç Soldevila. Com fer una ruta literària a les Illes.

Pere Mascaró. Jocs de veu.

Sebastià Vidal. Recerca de recursos i materials didàctics a la xarxa.

Maria Josep Simó. L’alumnat d’incorporació tardana: replantejar la classe de llengua.

Joan Bustos. Memòries d’adolescent o com fer-los escriure.

Bernat Joan. Treballar en actituds lingüístiques a secundària.

EXPERIÈNCIES DOCENTS simultànies, de 13:00 a 14 hores

Toni Nigorra. Lectura a la carta.

Pep R. Cerdà. Una experiència sobre improvisacions.

Encarna Laguna i Maria Teresa Farré. El teatre com a mitjà de desenvolupament d’habilitats comunicatives en l’alumnat d’incorporació tardana.

Maria J. Carrasco i Margalida Barceló. Proposta formativa Llengua i Ensenyament.

Joana M. Massanet (IES Mossèn Alcover). Intercanvi cultural entre l’IES Mossèn Alcover i la Vall del Tenes (Santa Eulàlia de Ronçana).

Ramon Díaz. Unes expèriències a l’entorn de la poesia.DISSABTE dia 4 de maig. Segona sessió

TALLERS simultanis, de 11:30 a 13:00 hrs

Pere Martí. Propostes de rutes literàries a les Illes Balears.

Pep R. Cerdà. Jocs d’improvisació.

Catalina Ordinas i Margalida Noguera. Ús de recursos TIC a les classes presencials: la Biblioteca Virtual.

Artur Noguerol. Aprendre Llengua des de la diversitat lingüística i cultural.

Antoni Navarro. Dels jocs de llengua al text poètic (els calendaris poètics per temes).

Alfons Sard. És possible una revista escolar?

EXPERIÈNCIES DOCENTS simultànies, de 13:00 a 14 hores

Xesca Company. Passejada literària per Palma per a joves estudiants.

Lena Serra. La pela és la pela.

Antònia Santandreu. (IES Berenguer d’Anoia). Taller de llengua i cultura; Antònia Barceló. (IES s’Arenal). Aula d’acolliment.

Joan Bover. Avaluació de proves orals.

V. Ferrer. Guió Gent d’aquí.

Guillem Aloy. Pàgina web escolar del col·legi Santa Maria (Palma).


- Programa PDF