Enllaços
>> Lletra (UOC) - L'espai virtual de literatura catalana
  Lloc per a la literatura catalana a Internet. Un lloc que vol informar sobre les pàgines web existents i, alhora, produir noves pàgines i nous continguts. Un lloc que fa a la vegada de portal i de web amb continguts propis.
   
>> http://www.diaridebalears.com/
  Diari d'informació general i d'actualitat a la web.
   
>> http://www.a-palma.es/cat/cat_cone_biblio.htm
  Llistat de les biblioteques Municipals. Ajuntament de Palma.
   
>> http://sapiens.ya.com/iesfortpius.htm
  Es pot trobar enllaços amb mitjans de comunicació (premsa, TV, ràdio) en català.
   
>> Programa d'ensenyament del català del Govern Balear
  Es tracta d'un curs d'autoaprenentatge de català per nivell..
   
>> Servei de biblioteca i documentació
  Universitat de les Illes Balears.
   
>> La Biblioteca Can Torró (Alcúdia)
  Centre de comunicació, informació i entreteniment, adreçat a tots els ciutadans i visitants de la ciutat.
   
>> http://www.cavallfort.es/
  Revista infantil i juvenil amb enllaços a tot un seguit d'esdeveniments culturals a tot l'àmbit dels Països Catalans.
   
>> Centre d'autoaprenentge de la Universitat Jaume I de Castellò
  Centre d'informació bibliogràfica al voltant de títols relacionats amb l'ensenyament del català.
   
>> http://www.cat-anglo.com/
  Gramàtica anglesa de consulta especialment treballada per a estudiants que tenen el català com a primera llengua vehicular. Es tracta d'una gramàtica comparativa entre el català i l'anglès (explica la gramatica anglesa des del punt de vista del català). L'obra, en cinc volums, editorial MOIÀ, és escrita per Lou Hevly amb revisió de Josep Ruaix.