Experiències escolars
>> Pàgina WEB escolar del Col·legi Santa Maria
  Els alumnes de 1r i 2n d'ESO del col·legi elaboren i mantenen una pàgina web dirigida a tota la comunitat educativa. Aprenen i s'exerciten en el maneig de les eines informàtiques necessàries i les apliquen per obtenir un producte real, útil i interessant.