>> Definició
  Infraestructura educativa i investigadora que permet l'accés a informació publicada en mitjans impresos, magnètics o electrònics, utilitzant eines informàtiques i de comunicació.
   
>> Objectius
 
  • Elaborar una base de dades o biblioteca virtual sobre una àrea de coneixement.
  • Tenir un recurs on la informació estigui centralitzada i emmagatzemada.
  • Permetre una recuperació ràpida de la informació.
  • Saber compartir la informació.
  • Adquirir destreses en la recerca i selecció d'informació.