I TROBADA DE COORDINADORS AMBIENTALS

 

SACE                   CEP de Palma

 

La I Trobada de Coordinadors Ambientals es va realitzar dia 10 de maig de 2004 al CEP de Palma i es va organitzar en col·laboració amb el Seminari d'Ambientalització de centres escolars (SACE).

 

Aquest és el programa de la I Trobada de Coordinadors Ambientals, per accedir a les presentacions podeu clicar sobre el títol de les ponències i per accedir a les conclusions dels grups de treball i la taula rodona/col·loqui podeu clicar sobre conclusions. Si voleu veure fotografies dels pósters que es van exposar podeu clicar sobre el nom del centre: CP Son Anglada, CP Sa Indioteria, IES Juníper Serra, IES Francesc de Borja Moll, IES Santanyí i IES Llucmajor.

 

9.00 h

Presentació de la I Trobada de de Coordinadors Ambientals a càrrec de la Il·lma. Joana Rosselló Morales, Directora General d’Ordenació i Innovació

 

9,15 h

El Seminari d'Ambientalització de Centres Escolars (SACE)

Catalina Ramis, assessora de de formació del CEP de Palma i membre del Seminari d’Ambientalització de Centres Escolars (SACE)

9.45 h

La web de SACE

Josep Antoni Casas, professor de l’IES Josep Maria Llompart i coordinador de SACE

10.30 h

La figura del coordinador ambiental

Maria Xamena, professora del C.P. Sant Bartomeu (Alaró) i membre de SACE

11.00 h

Els models de protocols d’ambientalització

Òscar Martínez, professor del col·legi Sant Francesc d’Asís (Sa Pobla) i membre de SACE

11.30 h

                                                                 Descans

 

12.00 h

 

PRESENTACIÓ D'EXPERIÈNCIES

 

Fira de Medi Ambient

Aina Moyà, professora del Centre d’Educació Especial Mater Misericordia i membre de SACE

La quarta “R”

Sandra García, professora de l’IES Felanitx i membre de SACE

L’educació ambiental com a tema transversal

Manel Nicolau, professor de l’IES Na Camel·la (Manacor) i membre de SACE

 

Presentació: Papers ambientals

Joan Estades, professor de l’IES Son Pacs i membre de SACE

 

Activitats d'educació ambiental a l'escola oberta de pares i mares

Maria Xamena, professora del C.P. Sant Bartomeu (Alaró) i membre de SACE

 

Una escola verda una escola solidària

Òscar Martínez, professor de col·legi Sant Francesc d'Asís (Sa Pobla) i membre de SACE

14.00 h

                                                                    Dinar

 

16.00 h

Grups de treball

Coordinats per diferents membres de SACE

17,00 h

Taula rodona/col·loqui:

“Els centres educatius per al medi ambient”

 

Coordinat per en Joan Rosselló, professor de l'IES Felanitx i membre de SACE, amb::

·          Isabel Esteban (Conselleria d’Educació i Cultura)

·          Elisenda Boix (Educadora Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient).

·          Albert Catalan (Societat Balear d’Educació Ambiental).

·          Catalina Pons (Mallorca Recicla, Àmbit Educatiu. Consell de Mallorca)

·          Miquel Àngel Ballester (GOB Mallorca)

18,00 h

                                                                  Descans

 

18.15 h

Conclusions

Joan Rosselló, professor de l'IES Felanitx i membre de SACE, i Catalina Ramis, assessora de formació del CEP de Palma i membre de SACE

19,00 h

                                                                  Cloenda