MENORCA: C. PÚBLICS AMB AULES ESPECÍFIQUES D'EE. UNITATS i MATRÍCULA (curs 2000-2001)


MENORCA:C.PÚBLICS AMB AULES ESPECÍFIQUES D'EE. UNITATS i MATRÍCULA (curs 2000-2001) 
                     
   ALUMNES 
     EI EB AT TOT TOTAL
CENTRES LOCALITAT aut plu psí aud aut plu psí aud aut plu psí aud aut plu psí aud
1 07000868 CP PERE CASASNOVAS CIUTADELLA           3 2           0 3 2 0 5
2 07001800 CP MARE DE DÉU DEL CARME MAÓ           3             0 3 0 0 3
3 07000832 IES JOSEP MARIA QUADRADO CIUTADELLA         1   1           1 0 1 0 2
    TOTAL MENORCA   0 0 0 0 1 6 3 0 0 0 0 0 1 6 3 0 10

EI Educació Infantil
EB Ensenyança bàsica
AT Aprenentatge de tasques
 
aut Alumnes autistes
plu Alumnes plurideficients
psí Alumnes psíquics
aud alumnes auditius