MENORCA: ESCOLA D'ARTS (curs 2000/2001)


MENORCA: ESCOLA D'ARTS (curs 2000/2001)                
                                 
    CICLES FORMATIUS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY BATXILLERAT D'ART    
    GRAU SUPERIOR GRAU MITJÀ    
CENTRE LOCALITAT CERÀMICA FOTOGRAFIA IL.LUSTRACIÓ MOD I MAQ EDICIÓ ART MOBILIARI MOBLAMENT GRAF PUBLIC MODELISME T FORJA EBENISTERIA JOIERIA T 1 2 T    
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 TOTAL
E. ART MAÓ                             12 4     16         7 6 13 62 80 142 171
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 0 0 16 0 0 0 0 7 6 13 62 80 142 171

RESUM PER NIVELLS
CF GRAU MITJÀ 13
CF GRAU SUPERIOR 16
BATXILLERAT D'ART 142