MENORCA: EVOLUCIÓ de la MATRÍCULA, cursos 1998-99, 1999-00 i 2000-01 (per tipus de centre i nivell)


MENORCA: EVOLUCIÓ de la MATRÍCULA, cursos 1998-99, 1999-00 i 2000-01 (per tipus de centre i nivell)                    
                     
PÚBLICS 98-99 99-00 00-01 CONCERTATS 98-99 99-00 00-01 PRIVATS 98-99 99-00 00-01
UNI ALU UNI ALU UNI ALU UNI ALU UNI ALU UNI ALU UNI ALU UNI ALU UNI ALU
EI3 23 494 22 509 24 540 EI3 3 70 5 108 10 244 EI3 7 155 4 111    
EI4 24 499 23 502 24 498 EI4 3 65 10 220 10 225 EI4 7 147        
EI5 24 491 26 516 24 503 EI5 8 178 10 213 10 237 EI5 3 53        
TOTAL EI 71 1.484 71 1.527 72 1.541 TOTAL EI 14 313 25 541 30 706 TOTAL EI 17 355 4 111 0 0
EP1 23 524 22 489 22 512 EP1 10 242 10 231 10 234 EP1            
EP2 23 507 23 533 24 517 EP2 10 236 10 260 10 249 EP2            
EP3 25 552 24 481 22 509 EP3 11 268 10 229 10 264 EP3            
EP4 24 552 25 572 23 523 EP4 10 253 11 279 10 247 EP4            
EP5 25 558 22 520 27 561 EP5 10 267 10 245 11 271 EP5            
EP6 23 544 28 596 24 555 EP6 10 274 10 284 10 267 EP6            
TOTAL EP 143 3.237 144 3.191 142 3.177 TOTAL EP 61 1.540 61 1.528 61 1.532 TOTAL EP 0 0 0 0 0 0
ESO1 19 512 21 521 27 571 ESO1 10 265 10 270 10 272 ESO1            
ESO2 16 664 29 673 29 673 ESO2 10 287 10 289 10 308 ESO2            
ESO3 27 658 28 629 30 639 ESO3 10 275 10 271 10 270 ESO3            
ESO4 26 598 22 471 24 471 ESO4 10 215 10 246 10 224 ESO4            
TOTAL ESO 88 2.432 100 2.294 109 2.354 TOTAL ESO 40 1.042 40 1.076 40 1.074 TOTAL ESO 0 0 0 0 0 0
BATX 39 1.084 35 834 37 986 BATX             BATX            
BUP/COU 1 20     2 118 BUP/COU             BUP/COU            
CFGM 14 208 19 261 18 277 CFGM             CFGM            
CFGS 10 120 9 102 9 124 CFGS             CFGS            
FP           0 FP             FP            
PGS 3 34 3 34 4 52 PGS             PGS            
EE 3 15 3 14 3 10 EE             EE            
TOTAL 372 8.634 384 8.257 396 8.639 TOTAL 115 2.895 126 3.145 131 3.312 TOTAL 17 355 4 111 0 0