es Castell


ES CASTELL CURS 2000-2001                
                                               
POBLACIÓ (DADES IBAE i AJUNTAMENTS) (REVISIÓ 1-1-200)                                 
                                               
nascuts/des: 1999 1998 1997 1996 1995 total 1994 1993 1992 1991 1990 1989 total 1988 1987 1986 1985 total 1984 1983 1982 1981 total
  90 75 75 83 79 237 84 78 79 59 69 70 439 77 85 67 77 306 75 87 85 74 321
                                               
DADES MATRÍCULA (DGPLC)                                 
                                               
      EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
    CPs 45 42 40 127 49 42 38 34 38 36 237         0         0
    CCs       0             0         0         0
    IES       0             0         0         0
    total 45 42 40 127 49 42 38 34 38 36 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                               
                                               
Centres i Unitats:     EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
CP ÀNGEL RUIZ I PABLO 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 12         0         0
    total 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                               
                                               
TAXA D'ESCOLARITZACIÓ (pública - concertada):                                 
                                               
      EI3 EI4 EI5 Mitjana EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 Mitjana ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 Mitjana CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 Mitj.
    CPs 60,00 50,60 50,63   58,33 53,85 48,10 57,63 55,07 51,43                      
    CCs                                          
    IES                                          
    total 60,00 50,60 50,63 53,75 58,33 53,85 48,10 57,63 55,07 51,43 54,07                    
                                               
PROJECCIÓ ES CASTELL CURS 2001-2002                
                                               
POBLACIÓ (projecció a partir dades Ibae i Ajuntaments 1.1.2000)                                 
                                               
0 anys 1 2 3 4 5 total 6 7 8 9 10 11 total 12 13 14 15 total 16 17 18   total
84 78 88 75 80 81 236 77 73 77 57 65 69 418 81 89 63 80 313 82 88 95   265
                                               
ALUMNES APLICANT TAXES ESCOLARITZACIO curs 2000-2001                                 
                                               
      EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
    CPs 45 41 42 128 45 40 38 33 36 36 228         0         0
    CCs       0             0         0         0
    IES       0             0         0         0
    total 45 41 42 128 45 40 38 33 36 36 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(% població escolaritz.)   60,00 51,25 51,85 54,24 58,44 54,79 49,35 57,89 55,38 52,17 25,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                               
AULES NECESSÀRIES                                        
                                               
      EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
    CPs 1,96 1,78 1,83 5,57 1,96 1,74 1,65 1,43 1,57 1,57 9,91                    
    CCs       0,00             0,00                    
    IES       0,00             0,00                    
    total 2 2 2 6 2 2 2 1 2 2 10                    
                                               
PROJECCIÓ ES CASTELL CURS 2002-2003                
                                               
POBLACIÓ (projecció a partir dades Ibae i Ajuntaments 1.1.2000)                                 
                                               
0 anys 1 2 3 4 5 total 6 7 8 9 10 11 total 12 13 14 15 total 16 17 18   total
90 83 78 87 75 81 243 82 78 74 78 59 67 438 71 83 91 65 310 82 84 90   256
                                               
ALUMNES APLICANT TAXES ESCOLARITZACIO curs 2000-2001                                 
                                               
      EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
    CPs 53 38 42 133 48 42 36 45 33 35 239                    
    CCs       0             0                    
    IES       0             0                    
    total 53 38 42 133 48 42 36 45 33 35 239                    
(% població escolaritz.)   60,92 50,67 51,85 54,73 58,54 53,85 48,65 57,69 55,93 52,24 54,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                               
AULES NECESSÀRIES                                        
                                               
      EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
    CPs 2,30 1,65 1,83 5,78 2,09 1,83 1,57 1,96 1,43 1,52 10,39                    
    CCs       0,00             0,00                    
    IES       0,00             0,00                    
    total 2 2 2 6 2 2 2 2 1 2 10,39                    
                                               
PROJECCIÓ ES CASTELL CURS 2003-2004                
                                               
POBLACIÓ (projecció a partir dades Ibae i Ajuntaments 1.1.2000)                                 
                                               
0 anys 1 2 3 4 5 total 6 7 8 9 10 11 total 12 13 14 15 total 16 17 18   total
96 89 82 78 86 76 240 82 83 79 75 80 61 460 69 73 85 93 320 67 84 86   237
                                               
ALUMNES APLICANT TAXES ESCOLARITZACIO curs 2000-2001                                 
                                               
      EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
    CPs 47 44 39 130 48 45 38 44 45 32 252                    
    CCs       0             0                    
    IES       0             0                    
    total 47 44 39 130 48 45 38 44 45 32 252                    
(% població escolaritz.)   60,26 51,16 51,32 54,17 58,54 54,22 48,10 58,67 56,25 52,46 54,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                               
AULES NECESSÀRIES                                        
                                               
      EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
    CPs 2,04 1,91 1,70 5,65 2,09 1,96 1,65 1,91 1,96 1,39 10,96                    
    CCs       0,00             0,00                    
    IES       0,00             0,00                    
    total 2 2 2 6 2 2 2 2 2 1 11