Ciutadella


CIUTADELLA CURS 2000-2001                
                                               
POBLACIÓ (DADES IBAE i AJUNTAMENTS) (REVISIÓ 1-1-200)                       
                                               
  1999 1998 1997 1996 1995 total 1994 1993 1992 1991 1990 1989 total 1988 1987 1986 1985 total 1984 1983 1982 1981 total
  288 257 265 236 245 746 245 238 270 236 258 274 1521 283 257 264 263 1067 276 288 263 295 1122
                                               
DADES MATRÍCULA (DGPLC)                                        
                                               
Alumnat total:     EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
    CPs 175 148 148 471 148 157 149 153 152 172 931         0         0
    CCs 98 84 89 271 88 93 106 92 103 106 588 104 117 99 88 408 0 0 0 0 0
    IES       0             0 161 191 184 133 669 99 19 158 141 417
    total 273 232 237 742 236 250 255 245 255 278 1519 265 308 283 221 1077 99 19 158 141 417
                                               
Centres i Alumnat:     EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
CP JOAN BENEJAM     50 25 25 100 25 28 25 27 22 30 157         0         0
CP MARE DE DÉU DEL TORO     50 52 50 152 51 53 51 53 68 62 338         0         0
CP PERE CASASNOVAS     50 46 48 144 48 51 48 52 39 50 288         0         0
CP PINTOR TORRENT     25 25 25 75 24 25 25 21 23 30 148         0         0
CEI ES PORIOL     23 21 19 63             0         0         0
CEI JOGUINA     25 23 27 75             0         0         0
CEI XIPELL     50 40 43 133             0         0         0
NRA.SRA.deCONSOLACIÓ       0 47 49 57 47 48 50 298 51 61 42 49 203         0
SANT FRANCESC DE SALES       0 41 44 49 45 55 56 290 53 56 57 39 205         0
IES JOSEP MARIA QUADRADO       0             0 72 89 95 65 321 15 5 95 89 204
IES MARIA ÀNGELS CARDONA       0             0 89 102 89 68 348 84 14 63 52 213
    total 273 232 237 742 236 250 255 245 255 278 1519 265 308 283 221 1077 99 19 158 141 417
                                               
Centres i unitats     EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
CP JOAN BENEJAM     2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 6         0         0
CP MARE DE DÉU DEL TORO     2 2 2 6 2 2 2 2 3 2 13         0         0
CP PERE CASASNOVAS     2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 12         0         0
CP PINTOR TORRENT     1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 6         0         0
total unitats     7 6 6 19 6 6 6 6 7 6 37         0         0
CEI ES PORIOL     1 1 1 3             0         0         0
CEI JOGUINA     1 1 1 3             0         0         0
CEI XIPELL     2 2 2 6             0         0         0
NRA.SRA.deCONSOLACIÓ       0 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 8         0
SANT FRANCESC DE SALES       0 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 8         0
total unitats     4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16 0 0 0 0 0
IES JOSEP MARIA QUADRADO       0             0 4 4 4 3 15 1 1 4 3 9
IES MARIA ÀNGELS CARDONA       0             0 4 4 4 4 16 4 2 3 4 13
total unitats     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 7 31 5 3 7 7 22
    total 11 10 10 31 10 10 10 10 11 10 61 12 12 12 11 47 5 3 7 7 22
                                               
                                               
TAXA D'ESCOLARITZACIÓ (pública - concertada)                                 
                                               
      EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
    CPs 66,04 62,71 60,41 63,05 60,41 65,97 55,19 64,83 58,91 62,77 61,35                    
    CCs 36,98 35,59 36,33 36,30 35,92 39,08 39,26 38,98 39,92 38,69 38,64 36,75 45,53 37,50 33,46 38,31          
    IES                       56,89 74,32 69,70 50,57 62,87 35,87 6,60 57,25 48,96 37,17
    total 103,02 98,31 96,73 99,35 96,33 105,04 94,44 103,81 98,84 101,46 99,99 93,64 119,84 107,20 84,03 101,18 35,87 6,60 57,25 48,96 37,17
                                               
PROJECCIÓ CIUTADELLA CURS 2001-2002                
                                               
POBLACIÓ (projecció a partir dades Ibae i Ajuntaments 1.1.2000)                                 
                                               
0 anys 1 2 3 4 5 total 6 7 8 9 10 11 total 12 13 14 15 total 16 17 18   total
241 236 290 257 268 243 768 240 237 264 241 257 280 1519 278 255 271 268 1072 283 283 264   830
                                               
ALUMNES APLICANT TAXES ESCOLARITZACIO curs 2000-2001                                 
                                               
      EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
    CPs 170 169 147 486 145 157 146 157 152 176 933         0         0
    CCs       0 87 93 104 94 103 109 590 103 117 102 90 412         0
    CEIs 96 96 89 281             0         0         0
    IES       0             0 159 190 189 136 674 102 19 163 139 423
    total 266 265 236 767 232 250 250 251 255 285 1523 262 307 291 226 1086 102 19 163 139 423
(% població escolaritz.)   103,5 98,9 97,1 99,9 96,7 105,5 94,7 104,1 99,2 101,8 100,3 94,2 120,4 107,4 84,3 101,3 36,0 6,7 57,6 49,1 51,0
                                               
AULES NECESSÀRIES                                        
                                               
      EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
    CPs 7,39 7,35 6,39 21,13 6,30 6,83 6,35 6,83 6,61 7,65 40,57         0,00         0,00
    CCs       0,00 3,78 4,04 4,52 4,09 4,48 4,74 25,65 3,81 4,33 3,78 3,33 15,26         0,00
    CEIs 4,17 4,17 3,87 12,22             0,00         0,00         0,00
    IES       0,00             0,00 5,89 7,04 7,00 5,04 24,96 3,40 0,63 4,66 3,97 12,66
    total 12 12 10 33 10 11 11 11 11 12 66 10 11 11 8 40 3 1 5 4 13
                                               
PROJECCIÓ CIUTADELLA CURS 2002-2003                
                                               
POBLACIÓ (projecció a partir dades Ibae i Ajuntaments 1.1.2000)                                 
                                               
0 anys 1 2 3 4 5 total 6 7 8 9 10 11 total 12 13 14 15 total 16 17 18   total
250 242 237 291 258 271 820 246 243 240 267 244 260 1500 283 281 258 273 1095 270 285 285   840
                                               
ALUMNES APLICANT TAXES ESCOLARITZACIO curs 2000-2001                                 
                                               
      EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
    CPs 193 162 164 519 149 161 133 174 144 164 925         0         0
    CCs       0 89 95 95 105 98 101 583 104 128 97 92 421         0
    CEIs 108 92 99 299             0         0         0
    IES       0             0 161 209 180 139 689 97 18 155 140 410
    total 301 254 263 818 238 256 228 279 242 265 1508 265 337 277 231 1110 97 18 155 140 410
(% població escolaritz.)   103,44 98,45 97,05 99,76 96,75 105,35 95,00 104,49 99,18 101,92 100,53 93,64 119,93 107,36 84,62 101,37 35,93 6,32 57,41 49,12 48,81
                                               
AULES NECESSÀRIES                                        
                                               
      EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
    CPs 8,39 7,04 7,13 22,57 6,48 7,00 5,78 7,57 6,26 7,13 40,22         0,00         0,00
    CCs       0,00 3,87 4,13 4,13 4,57 4,26 4,39 25,35 3,85 4,74 3,59 3,41 15,59         0,00
    CEIs 4,70 4,00 4,30 13,00             0,00         0,00         0,00
    IES       0,00             0,00 5,96 7,74 6,67 5,15 25,52 3,23 0,60 4,43 4,00 12,26
    total 13 11 11 36 10 11 10 12 11 12 66 10 12 10 9 41 3 1 4 4 12
                                               
PROJECCIÓ CIUTADELLA CURS 2003-2004                
                                               
POBLACIÓ (projecció a partir dades Ibae i Ajuntaments 1.1.2000)                                 
                                               
0 anys 1 2 3 4 5 total 6 7 8 9 10 11 total 12 13 14 15 total 16 17 18   total
256 251 243 238 292 261 791 274 249 246 243 270 247 1529 263 286 284 260 1093 275 272 287   834
                                               
ALUMNES APLICANT TAXES ESCOLARITZACIO curs 2000-2001                                 
                                               
      EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
    CPs 158 184 158 500 166 165 136 158 160 156 941         0         0
    CCs       0 99 98 97 95 108 96 593 97 131 107 87 422         0
    CEIs 89 104 95 288             0         0         0
    IES       0             0 150 213 198 132 693 99 19 158 134 410
    total 247 288 253 788 265 263 233 253 268 252 1534 247 344 305 219 1115 99 19 158 134 410
(% població escolaritz.)   103,78 98,63 96,93 99,62 96,72 105,62 94,72 104,12 99,26 102,02 100,33 93,92 120,28 107,39 84,23 102,01 36,00 6,99 57,45 49,26 215,79
                                               
AULES NECESSÀRIES                                        
                                               
      EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
    CPs 6,87 7,36 6,32 20,55 7,22 7,17 5,91 6,87 6,96 6,78 40,91         0,00         0,00
    CCs       0,00 4,30 4,26 4,22 4,13 4,70 4,17 25,78 3,59 4,85 3,96 3,22 15,63         0,00
    CEIs 3,87 4,16 3,80 11,83             0,00         0,00         0,00
    IES       0,00             0,00 5,56 7,89 7,33 4,89 25,67 3,30 0,63 4,51 3,83 12,28
    total 11 12 10 32 12 11 10 11 12 11 67 9 13 11 8 41 3 1 5 4 12