Maó


MAÓ CURS 2000-2001                
                                               
POBLACIÓ (DADES IBAE i AJUNTAMENTS) (REVISIÓ 1-1-200)                                 
                                               
nascuts/des: 1999 1998 1997 1996 1995 total 1994 1993 1992 1991 1990 1989 total 1988 1987 1986 1985 total 1984 1983 1982 1981 total
  218 216 224 197 225 646 209 214 225 209 253 238 1348 240 243 264 243 990 258 258 278 294 1088
                       es Castell  77 85 67 77 306 75 87 85 74 321
                       Sant Lluís  61 50 55 51 217 49 47 58 62 216
                            378 378 386 371 1513 382 392 421 430 1625
DADES MATRÍCULA (DGPLC)                                 
                                               
Alumnat total:     EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
    CPs 157 172 166 495 167 175 177 166 192 181 1058                    
    CCs 100 83 100 283 97 106 101 102 96 112 614 114 133 117 86 450          
    IES                       266 334 297 214 1111          
    total 257 255 266 778 264 281 278 268 288 293 1672 380 467 414 300 1561 126 17 213 174 530
                                               
                                               
Centres i Alumnat:     EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
CP SA GRADUADA 23 19 19 61 23 22 22 22 46 38 173         0         0
CP MATEU FONTIRROIG 16 25 24 65 23 24 26 19 23 24 139         0         0
CP MARE DE DÉU DE GRÀCIA 45 50 49 144 50 50 51 50 49 45 295         0         0
CP TRAMUNTANA (CO) 3 3 2 8 4 3 5 1 3   16         0         0
CP VERGE DEL CARME 37 40 37 114 50 53 48 49 50 51 301         0         0
CP ANTONI JUAN ALEMANY 19 25 24 68 17 23 25 25 21 23 134         0         0
EEI SANT CLIMENT     14 10 11 35                                  
CORAZON DE MARIA 25 25 25 75 21 26 25 25 24 29 150 28 32 29 23 112         0
LA SALLE 50 32 49 131 50 54 50 50 48 54 306 59 71 53 38 221         0
SAN JOSE 25 26 26 77 26 26 26 27 24 29 158 27 30 35 25 117         0
IES CAP DE LLEVANT       0             0 102 108 101 89 400 36 0 65 57 158
IES JOAN RAMIS I RAMIS       0             0 113 137 108 89 447 0 0 111 72 183
IES PASQUAL CALBÓ       0             0 51 89 88 36 264 90 17 37 45 189
    total 257 255 266 778 264 281 278 268 288 293 1672 380 467 414 300 1561 126 17 213 174 530
                                               
Centres i Unitats:     EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
CP SA GRADUADA 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 8         0         0
CP MATEU FONTIRROIG 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 6         0         0
CP MARE DE DÉU DE GRÀCIA 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 12         0         0
CP TRAMUNTANA   1   1   1     1   2         0         0
CP VERGE DEL CARME 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 12         0         0
CP ANTONI JUAN ALEMANY 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 6         0         0
EEI SANT CLIMENT     1 1 1 3                                  
total unitats     8 9 8 25 7 8 7 7 9 8 46         0         0
CORAZON DE MARIA 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4         0
LA SALLE 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 8         0
SAN JOSE 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4         0
total unitats     4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16 0 0 0 0 0
IES CAP DE LLEVANT       0             0 4 5 5 4 18 2 0 2 3 7
IES JOAN RAMIS I RAMIS       0             0 4 5 4 4 17 0 0 4 3 7
IES PASQUAL CALBÓ       0             0 3 4 4 3 14 5 2 2 2 11
total unitats     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 14 13 11 49 7 2 8 8 25
    total 12 13 12 37 11 12 11 11 13 12 70 15 18 17 15 65 7 2 8 8 25
                                               
TAXA D'ESCOLARITZACIÓ (pública - concertada):                                 
                                               
      EI3 EI4 EI5 mitjana EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 mitjana ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 mitjana CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 mitjana
    CPs 63,84 82,23 68,89 71,65 79,90 81,78 78,67 79,43 75,89 76,05 78,62                    
    CCs 44,64 42,13 44,44 43,74 46,41 49,53 44,89 48,80 37,94 47,06 45,77 30,16 35,19 30,31 23,18 29,71          
    IES                       70,37 88,36 76,94 57,68 73,34 32,98 4,34 55,76 44,39 34,37
    total 108,48 124,37 113,33 115,39 126,32 131,31 123,56 128,23 113,83 123,11 124,39 100,53 123,54 107,25 80,86 103,05 32,98 4,34 55,76 44,39 34,37
                                               
PROJECCIÓ MAÓ CURS 2001-2002                
                                               
POBLACIÓ (projecció a partir dades Ibae i Ajuntaments 1.1.2000)                                 
                                               
0 anys 1 2 3 4 5 total 6 7 8 9 10 11 total 12 13 14 15 total 16 17 18   total
222 210 213 216 202 203 621 206 225 211 251 237 237 1367 247 261 247 253 1008 254 278 290   822
                        es Castell 81 89 63 80 313 82 88 95   265
                        Sant Lluís 45 55 48 45 193 52 55 62   169
                            373 405 358 378 1514 388 421 447   1256
                                               
ALUMNES APLICANT TAXES ESCOLARITZACIO curs 2000-2001                                 
                                               
      EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
    CPs 152 177 150 479 165 184 166 200 180 181 1076         0         0
    CCs 97 86 91 274 96 112 95 123 90 112 628 113 143 109 88 453         0
    IES       0             0 263 358 276 219 1116 128 19 217 187 551
    total 249 263 241 753 261 296 261 323 270 293 1704 376 501 385 307 1569 128 19 217 187 551
(% població escolaritz)   115,3 130,2 118,7 121,3 126,7 131,6 123,7 128,7 113,9 123,6 124,7 100,8 123,7 107,5 81,2 103,6 33,0 4,5 55,9 41,8 43,9
                                               
AULES NECESSÀRIES                                        
                                               
      EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
    CPs 6,61 7,70 6,52 20,83 7,17 8,00 7,22 8,70 7,83 7,87 46,78         0,00         0,00
    CCs 4,22 3,74 3,96 11,91 4,17 4,87 4,13 5,35 3,91 4,87 27,30 4,19 5,30 4,04 3,26 16,78         0,00
    IES       0,00             0,00 9,74 13,26 10,22 8,11 41,33 4,27 0,63 6,20 5,34 16,44
    total 11 11 10 33 11 13 11 14 12 13 74 14 19 14 11 58 4 1 6 5 16
                                               
PROJECCIÓ MAÓ CURS 2002-2003                
                                               
POBLACIÓ (projecció a partir dades Ibae i Ajuntaments 1.1.2000)                                 
                                               
0 anys 1 2 3 4 5 total 6 7 8 9 10 11 total 12 13 14 15 total 16 17 18   total
233 222 210 213 216 204 633 205 208 227 213 255 241 1349 241 251 265 251 1008 257 258 282   797
                        es Castell 71 83 91 65 310 82 84 90   256
                        Sant Lluís 59 45 55 49 208 46 53 56   155
                            371 379 411 365 1526 385 395 428   1208
                                               
ALUMNES APLICANT TAXES ESCOLARITZACIO curs 2000-2001                                 
                                               
      EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
    CPs 150 189 151 490 164 171 179 170 194 184 1062         0         0
    CCs 96 92 91 279 96 104 102 104 97 114 617 112 134 125 85 456         0
    IES       0             0 262 335 317 211 1125 127 18 215 176 536
    total 246 281 242 769 260 275 281 274 291 298 1679 374 469 442 296 1581 127 18 215 176 536
(% població escolaritz)   115,5 130,1 118,6 121,5 126,8 132,2 123,8 128,6 114,1 123,7 124,5 100,8 123,7 107,5 81,1 103,6 33,0 4,6 55,8 44,6 44,4
                                               
AULES NECESSÀRIES                                        
                                               
      EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
    CPs 6,52 8,22 6,57 21,30 7,13 7,43 7,78 7,39 8,43 8,00 46,17         0,00         0,00
    CCs 4,17 4,00 3,96 12,13 4,17 4,52 4,43 4,52 4,22 4,96 26,83 4,15 4,96 4,63 3,15 16,89         0,00
    IES       0,00             0,00 9,70 12,41 11,74 7,81 41,67 4,23 0,60 6,14 5,03 16,00
    total 11 12 11 33 11 12 12 12 13 13 73 14 17 16 11 59 4 1 6 5 16
                                               
PROJECCIÓ MAÓ CURS 2003-2004                
                                               
POBLACIÓ (projecció a partir dades Ibae i Ajuntaments 1.1.2000)                                 
                                               
0 anys 1 2 3 4 5 total 6 7 8 9 10 11 total 12 13 14 15 total 16 17 18   total
244 232 222 210 213 218 641 206 207 210 229 217 259 1328 245 245 255 269 1014 255 261 262   778
                        es Castell 69 73 85 93 320 67 84 86   237
                        Sant Lluís 57 59 45 56 217 50 47 54   151
                            371 377 385 418 1551 372 392 402   1166
                                               
ALUMNES APLICANT TAXES ESCOLARITZACIO curs 2000-2001                                 
                                               
      EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
    CPs 148 186 161 495 165 170 166 182 165 197 1045         0         0
    CCs 94 90 97 281 96 103 95 112 83 122 611 112 133 117 97 459         0
    IES       0             0 262 334 297 242 1135 123 17 208 174 522
    total 242 276 258 776 261 273 261 294 248 319 1656 374 467 414 339 1594 123 17 208 174 522
(% població escolaritz.)   115,2 129,6 118,3 121,1 126,7 131,9 124,3 128,4 114,3 123,2 124,7 100,8 123,9 107,5 81,1 102,8 33,1 4,3 55,9 43,3 44,8
                                               
AULES NECESSÀRIES                                        
                                               
      EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
    CPs 6,43 8,09 7,00 21,52 7,17 7,39 7,22 7,91 7,17 8,57 45,43         0,00         0,00
    CCs 4,09 3,91 4,22 12,22 4,17 4,48 4,13 4,87 3,61 5,30 26,57 4,15 4,93 4,33 3,59 17,00         0,00
    IES       0,00             0,00 9,70 12,37 11,00 8,96 42,04 4,10 0,57 5,94 4,97 15,58
    total 11 12 11 34 11 12 11 13 11 14 72 14 17 15 13 59 4 1 6 5 16