es Mercadal


ES MERCADAL CURS 2000-2001                
                                               
POBLACIÓ (DADES IBAE i AJUNTAMENTS) (REVISIÓ 1-1-200)                                 
                                               
nascuts/des: 1999 1998 1997 1996 1995 total 1994 1993 1992 1991 1990 1989 total 1988 1987 1986 1985 total 1984 1983 1982 1981 total
Mercadal+Fornells 32 29 36 33 31 100 25 33 24 29 38 31 180 45 37 36 31 149 39 39 36 34 148
Fornells 7 9 7 4 7 18 9 3 1 4 3 7 27 7 8 5 7 27 5 12 5 7 29
Mercadal (es) 25 20 29 29 24 82 16 30 23 25 35 24 153 38 29 31 24 122 34 27 31 27 119
                                               
DADES MATRÍCULA (DGPLC)                                 
                                               
Alumnat total:     EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
    CPs 37 27 25 89 23 21 23 33 22 26 148                    
    CCs       0             0                    
    IES       0             0                    
    total 37 27 25 89 23 21 23 33 22 26 148                    
                                               
Centres i Alumnat:     EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
CP MARE DE DÉU DEL TORO 25 21 23 69 19 15 22 29 20 23 128                    
CP FORNELLS (CO) 12 6 3 21 4 6 1 4 2 3 20                    
        0             0                    
    total 37 27 26 90 23 21 23 33 22 26 148                    
                                               
Centres i Unitats:     EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
CP MARE DE DÉU DEL TORO 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 7                    
CP FORNELLS (CO)     1 1   1     1   2                    
                                           
    total 1 1 2 4 1 2 1 2 2 1 9                    
                                               
TAXA D'ESCOLARITZACIÓ (pública - concertada):                                 
                                               
      EI3 EI4 EI5 mitjana EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 mitjana ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 mitjana CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 mitjana
    CPs 102,78 81,82 80,65 88,41 92,00 63,64 95,83 113,79 57,89 83,87 84,50                    
    CCs       0,00             0,00                    
    IES       0,00             0,00                    
    total 102,8 81,8 80,6 88,41 92,0 63,6 95,8 113,8 57,9 83,9 84,50                    
                                               
PROJECCIÓ ES MERCADAL CURS 2001-2002                
                                               
POBLACIÓ (projecció a partir dades Ibae i Ajuntaments 1.1.2000)                                 
                                               
0 anys 1 2 3 4 5 total 6 7 8 9 10 11 total 12 13 14 15 total 16 17 18   total
34 32 31 29 29 25 83 32 30 29 37 38 46 212 43 38 37 38 156 44 41 37   122
(inclou Fornells)                                        
ALUMNES APLICANT TAXES ESCOLARITZACIO curs 2000-2001                                 
                                               
      EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
    CPs 30 24 21 75 30 20 28 43 22 39 182                    
    CCs       0             0                    
    IES       0             0                    
    total 30 24 21 75 30 20 28 43 22 39 182                    
(% població escolaritz.)   103,4 82,8 84,0 90,4 93,8 66,7 96,6 116,2 57,9 84,8 85,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
                                               
AULES NECESSÀRIES                                        
                                               
      EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
    CPs 1,30 1,04 0,91 3,26 1,30 0,87 1,22 1,87 0,96 1,70 7,91                    
    CCs       0,00             0,00                    
    IES       0,00             0,00                    
    total 1 1 1 3 1 1 1 2 1 2 8                    
                                               
PROJECCIÓ ES MERCADAL CURS 2002-2003                
                                               
POBLACIÓ (projecció a partir dades Ibae i Ajuntaments 1.1.2000)                                 
                                               
0 anys 1 2 3 4 5 total 6 7 8 9 10 11 total 12 13 14 15 total 16 17 18   total
37 35 33 32 30 31 93 27 34 32 31 40 41 205 49 46 41 38 174 39 45 42   126
(inclou Fornells)                                        
ALUMNES APLICANT TAXES ESCOLARITZACIO curs 2000-2001                                 
                                               
      EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
    CPs 33 25 25 83 25 22 31 36 24 35 173                    
    CCs       0             0                    
    IES       0             0                    
    total 33 25 25 83 25 22 31 36 24 35 173                    
(% població escolaritz.)   103,1 83,3 80,6 89,2 92,6 64,7 96,9 116,1 60,0 85,4 84,4                    
                                               
AULES NECESSÀRIES                                        
                                               
      EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
    CPs 1,43 1,09 1,09 3,61 1,09 0,96 1,35 1,57 1,04 1,52 7,52                    
    CCs       0,00             0,00                    
    IES       0,00             0,00                    
    total 1 1 1 4 1 1 1 2 1 2 8                    
                                               
                                               
PROJECCIÓ ES MERCADAL CURS 2003-2004                
                                               
POBLACIÓ (projecció a partir dades Ibae i Ajuntaments 1.1.2000)                                 
                                               
0 anys 1 2 3 4 5 total 6 7 8 9 10 11 total 12 13 14 15 total 16 17 18   total
40 38 36 34 33 32 99 33 29 36 34 34 43 209 44 52 49 42 187 39 40 46   125
(inclou Fornells)                                        
ALUMNES APLICANT TAXES ESCOLARITZACIO curs 2000-2001                                 
                                               
      EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
    CPs 35 27 26 88 31 19 35 39 20 37 181                    
    CCs       0             0                    
    IES       0             0                    
    total 35 27 26 88 31 19 35 39 20 37 181                    
(% població escolaritz.)   102,9 81,8 81,3 88,9 93,9 65,5 97,2 114,7 58,8 86,0 86,6                    
                                               
AULES NECESSÀRIES                                        
                                               
      EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
    CPs 1,52 1,17 1,13 3,83 1,35 0,83 1,52 1,70 0,87 1,61 7,87                    
    CCs       0,00             0,00                    
    IES       0,00             0,00                    
    total 2 1 1 4 1 1 2 2 1 2 8