es Migjorn Gran


ES MIGJORN GRAN CURS 2000-2001                
                                               
POBLACIÓ (DADES IBAE i AJUNTAMENTS) (REVISIÓ 1-1-200)                                 
                                               
nascuts/des: 1999 1998 1997 1996 1995 total 1994 1993 1992 1991 1990 1989 total 1988 1987 1986 1985 total 1984 1983 1982 1981 total
  9 10 10 10 14 34 9 11 13 16 16 8 73 11 11 17 14 53 10 16 13 11 50
                                               
DADES MATRÍCULA (DGPLC)                                 
                                               
Alumnat:     EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
    CPs 10 10 13 33 10 14 10 17 17 10 78                    
    CCs                                          
    IES                                          
    total 10 10 13 33 10 14 10 17 17 10 78         0         0
                                               
                                               
Centres i Unitats:     EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
CP FRANCESC D'ALBRANCA 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 6                    
                                           
                                           
    total 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 6         0         0
                                               
                                               
TAXA D'ESCOLARITZACIÓ (pública - concertada):                                 
                                               
      EI3 EI4 EI5 mitjana EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 mitjana ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 mitjana CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 mitjana
    CPs 100,0 100,0 92,9 97,6 111,1 127,3 76,9 106,3 106,3 125,0 108,8                    
    CCs                                          
    IES                                          
    total 100,0 100,0 92,9 97,6 111,1 127,3 76,9 106,3 106,3 125,0 108,8                    
                                               
PROJECCIÓ ES MIGJORN GRAN CURS 2001-2002                
                                               
POBLACIÓ (projecció a partir dades Ibae i Ajuntaments 1.1.2000)                                 
                                               
0 anys 1 2 3 4 5 total 6 7 8 9 10 11 total 12 13 14 15 total 16 17 18   total
10 11 12 9 12 12 33 17 17 7 10 11 17 79 14 11 16 15 56 11 17 17   45
                                               
ALUMNES APLICANT TAXES ESCOLARITZACIO curs 2000-2001                                 
                                               
      EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
    CPs 9 12 12 33 19 22 6 11 12 22 92                    
    CCs       0             0                    
    IES       0             0                    
    total 9 12 12 33 19 22 6 11 12 22 92                    
(% població escolaritz.)   100,0 100,0 100,0 100,0 111,8 129,4 85,7 110,0 109,1 129,4 116,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
                                               
AULES NECESSÀRIES                                        
                                               
      EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
    CPs 0,39 0,52 0,52 1,43 0,83 0,96 0,26 0,48 0,52 0,96 4,00                    
    CCs       0,00             0,00                    
    IES       0,00             0,00                    
    total 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 6                    
                                               
PROJECCIÓ ES MIGJORN GRAN CURS 2002-2003                
                                               
POBLACIÓ (projecció a partir dades Ibae i Ajuntaments 1.1.2000)                                 
                                               
0 anys 1 2 3 4 5 total 6 7 8 9 10 11 total 12 13 14 15 total 16 17 18   total
9 9 9 10 11 11 32 7 9 9 14 15 6 60 10 11 17 15 53 13 19 18    
                                               
ALUMNES APLICANT TAXES ESCOLARITZACIO curs 2000-2001                                 
                                               
      EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
    CPs 10 11 11 32 8 12 7 15 16 8 66                    
    CCs       0             0                    
    IES       0             0                    
    total 10 11 11 32 8 12 7 15 16 8 66                    
(% població escolaritz.)   100,0 100,0 100,0 100,0 114,3 133,3 77,8 107,1 106,7 133,3 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #####
                                               
AULES NECESSÀRIES                                        
                                               
      EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
    CPs 0,43 0,48 0,48 1,39 0,35 0,52 0,30 0,65 0,70 0,35 2,87                    
    CCs       0,00             0,00                    
    IES       0,00             0,00                    
    total 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 6                    
                                               
PROJECCIÓ ES MIGJORN GRAN CURS 2003-2004                
                                               
POBLACIÓ (projecció a partir dades Ibae i Ajuntaments 1.1.2000)                                 
                                               
0 anys 1 2 3 4 5 total 6 7 8 9 10 11 total 12 13 14 15 total 16 17 18   total
9 9 9 9 10 10 29 10 6 8 8 14 15 61 6 10 11 18 45 16 14 20   50
                                               
ALUMNES APLICANT TAXES ESCOLARITZACIO curs 2000-2001                                 
                                               
      EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
    CPs 9 10 10 29 12 8 7 9 15 19 70                    
    CCs       0             0                    
    IES       0             0                    
    total 9 10 10 29 12 8 7 9 15 19 70                    
(% població escolaritz.)   100,0 100,0 100,0 100,0 120,0 133,3 87,5 112,5 107,1 126,7 114,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
                                               
AULES NECESSÀRIES                                        
                                               
      EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
    CPs 0,39 0,43 0,43 1,26 0,52 0,35 0,30 0,39 0,65 0,83 3,04                    
    CCs       0,00             0,00                    
    IES       0,00             0,00                    
    total 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 6