Sant Lluís


SANT LLUÍS CURS 2000-2001                
                                               
POBLACIÓ (DADES IBAE i AJUNTAMENTS) (REVISIÓ 1-1-200)                                 
                                               
nascuts/des: 1999 1998 1997 1996 1995 total 1994 1993 1992 1991 1990 1989 total 1988 1987 1986 1985 total 1984 1983 1982 1981 total
  50 51 49 47 43 139 41 41 58 38 49 57 284 61 50 55 51 217 49 47 58 62 216
                                               
DADES MATRÍCULA (DGPLC)                                 
                                               
Alumnat:     EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
    CPs 47 36 40 123 44 40 42 28 51 46 251                    
    CCs                                          
    IES                                          
    total 47 36 40 123 44 40 42 28 51 46 251         0         0
                                               
                                               
Centres i Unitats:     EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
CP SANT LLUÍS 2 2 2 6 2 2 2 1 2 2 11                    
                                           
                                           
    total 2 2 2 6 2 2 2 1 2 2 11                    
                                               
                                               
TAXA D'ESCOLARITZACIÓ (pública - concertada):                                 
                                               
      EI3 EI4 EI5 mitjana EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 mitjana ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 mitjana CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 mitjana
    CPs 95,92 76,60 93,02 88,51 107,32 97,56 72,41 73,68 104,08 80,70 89,29                    
    CCs                                          
    IES                                          
    total 95,9 76,6 93,0 88,5 107,3 97,6 72,4 73,7 104,1 80,7 89,3                    
                                               
PROJECCIÓ SANT LLUÍS CURS 2001-2002                
                                               
POBLACIÓ (projecció a partir dades Ibae i Ajuntaments 1.1.2000)                                 
                                               
0 anys 1 2 3 4 5 total 6 7 8 9 10 11 total 12 13 14 15 total 16 17 18   total
46 45 55 50 38 45 133 39 57 35 48 57 59 295 45 55 48 45 193 52 55 62   169
                                               
ALUMNES APLICANT TAXES ESCOLARITZACIO curs 2000-2001                                 
                                               
      EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
    CPs 48 30 42 120 42 56 26 36 60 48 268                    
    CCs       0             0                    
    IES       0             0                    
    total 48 30 42 120 42 56 26 36 60 48 268                    
(% població escolaritz.)   96,0 78,9 93,3 90,2 107,7 98,2 74,3 75,0 105,3 81,4 90,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
                                               
AULES NECESSÀRIES                                        
                                               
      EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
    CPs 2,09 1,30 1,83 5,22 1,83 2,43 1,13 1,57 2,61 2,09 11,65                    
    CCs       0,00             0,00                    
    IES       0,00             0,00                    
    total 2 1 2 5 2 2 1 2 3 2 12                    
                                               
PROJECCIÓ SANT LLUÍS CURS 2002-2003                
                                               
POBLACIÓ (projecció a partir dades Ibae i Ajuntaments 1.1.2000)                                 
                                               
0 anys 1 2 3 4 5 total 6 7 8 9 10 11 total 12 13 14 15 total 16 17 18   total
48 48 47 57 52 39 148 46 40 58 36 48 57 285 59 45 55 49 208 46 53 56   155
                                               
ALUMNES APLICANT TAXES ESCOLARITZACIO curs 2000-2001                                 
                                               
      EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
    CPs 55 40 37 132 50 40 42 27 50 46 255                    
    CCs       0             0                    
    IES       0             0                    
    total 55 40 37 132 50 40 42 27 50 46 255                    
(% població escolaritz.)   96,5 76,9 94,9 89,2 108,7 100,0 72,4 75,0 104,2 80,7 89,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
                                               
AULES NECESSÀRIES                                        
                                               
      EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
    CPs 2,39 1,74 1,61 5,74 2,17 1,74 1,83 1,17 2,17 2,00 11,09                    
    CCs       0,00             0,00                    
    IES       0,00             0,00                    
    total 2 2 2 6 2 2 2 1 2 2 11                    
                                               
PROJECCIÓ SANT LLUÍS CURS 2003-2004                
                                               
POBLACIÓ (projecció a partir dades Ibae i Ajuntaments 1.1.2000)                                 
                                               
0 anys 1 2 3 4 5 total 6 7 8 9 10 11 total 12 13 14 15 total 16 17 18   total
50 50 50 49 59 53 161 40 47 41 59 36 48 271 57 59 45 56 217 50 47 54   151
                                               
ALUMNES APLICANT TAXES ESCOLARITZACIO curs 2000-2001                                 
                                               
      EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
    CPs 47 46 50 143 43 46 30 44 38 39 240                    
    CCs       0             0                    
    IES       0             0                    
    total 47 46 50 143 43 46 30 44 38 39 240                    
(% població escolaritz.)   95,9 78,0 94,3 88,8 107,5 97,9 73,2 74,6 105,6 81,3 88,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
                                               
AULES NECESSÀRIES                                        
                                               
      EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
    CPs 2,04 2,00 2,17 6,22 1,87 2,00 1,30 1,91 1,65 1,70 10,43                    
    CCs       0,00             0,00                    
    IES       0,00             0,00                    
    total 2 2 2 6 2 2 1 2 2 2 10