MENORCA: IES - MATRÍCULA DE BUP i COU (Curs 2000-2001)


MENORCA: IES - MATRÍCULA DE BUP i COU (Curs 2000-2001)
           
    BUP I COU
  CENTRES LOCALITAT UNITATS ALUMNES
2n 3r COU TOT 2n 3r COU TOT
1 IES JOAN RAMIS I RAMIS (a distància) MAÓ   1 1 2   72 46 118
TOTAL MENORCA 0 1 1 2 0 72 46 118