MENORCA: IES - MATRÍCULA D'ESO i BATXILLERAT (curs 2000-2001)


MENORCA: IES - MATRÍCULA D'ESO i BATXILLERAT (curs 2000-2001)    
                            
  ESO BATXILLERAT      
CENTRES LOCALITAT UNITATS ALUMNES UNITATS ALUMNES TOT ràtios
1r 2n 3r 4t TOT 1r 2n 3r 4t TOT H1 H2 C1 C2 T1 T2 A1 A2 TOT H1 H2 C1 C2 T1 T2 A1 A2 TOT R. ESO R. BATX.
1 IES JOSEP MI. GUÀRDIA ALAIOR 4 4 6 4 18 75 79 101 73 328 2 1 1 1         5 33 26 12 21         92 420 18,22 18,40
2 IES JOSEP M. QUADRADO CIUTADELLA 4 4 4 3 15 72 89 95 65 321 2 1,5 2 1,5         7 52 48 43 41         184 505 21,40 26,29
3 IES MARIA A. CARDONA CIUTADELLA 4 4 4 4 16 89 102 89 68 348 2 2     1 2     7 32 24     31 28     115 463 21,75 16,43
4 IES GABRIEL MARTÍ FERRERIES 3 3 3 2 11 69 69 57 51 246 1 1             2 27 22             49 295 22,36 24,50
5 IES CAP DE LLEVANT MAÓ 4 5 5 4 18 102 108 101 89 400 1 2 1 1         5 49 31 16 26         122 522 22,22 24,40
6 IES JOAN RAMIS I RAMIS MAÓ 4 5 4 4 17 113 137 108 89 447 2,5 2 1,5 1         7 71 49 40 23         183 630 26,29 26,14
  IES JOAN RAMIS I RAMIS (distància) MAÓ         0         0                 0 16   1           17 17    
7 IES PASQUAL CALBÓ MAÓ 3 4 4 3 14 51 89 88 36 264 1 1     1 1     4 14 25     23 20     82 346 18,86 20,50
  TOTAL MENORCA   26 29 30 24 109 571 673 639 471 2354 12 11 6 5 2 3 0 0 37 294 225 112 111 54 48 0 0 844 3198 21,60 22,81