MENORCA: OFERTA DE PLACES REALS (*) (curs 2000/2001)


                                          
                                            
   INFANTIL I PRIMÀRIA  ESO  BATXILLERAT CICLES FORMATIUS i GS
Públics Concertats Total % Públics Públics Concertats Total % Públics Públics Conc. Total % Públics Públics Conc. Total % Públics
  C U P C U P C U P C U P C U P C U P C U P C U P C U P C U C U P C U C U P C U C U C U
Alaior 1 19 441 1 9 237 2 28 678 50,00 67,86 65,04 1 18 328 1 4 115 2 22 443 50,00 81,82 74,04 1 5 92 0 0 1 5 92 100,00 100,00 1 1 16 0 0 1 1 100,00 100,00
es Castell 1 18 364 0 0 0 1 18 364 100,00 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0    
Ciutadella 4 56 1402 5 36 859 9 92 2261 44,44 60,87 62,01 2 31 669 2 16 408 4 47 1077 50,00 65,96 62,12 2 14 299 0 0 2 14 299 100,00 100,00 2 13 183 0 0 2 13 100,00 100,00
Ferreries 1 11 236 1 10 245 2 21 481 50,00 52,38 49,06 1 11 246 1 4 101 2 15 347 50,00 73,33 70,89 1 2 49 0 0 1 2 49 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 0    
Fornells(*) 1 3 41 0 0 0 1 3 41 100,00 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0    
Maó 6 68 1518 3 36 897 9 104 2415 66,67 65,38 62,86 3 49 1111 3 16 450 6 65 1561 50,00 75,38 71,17 3 16 387 0 0 3 16 387 100,00 100,00 3 17 254 0 0 3 17 100,00 100,00
es Mercadal 1 10 196 0 0 0 1 10 196 100,00 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0    
es Migjorn Gran 1 9 111 0 0 0 1 9 111 100,00 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0    
S.Climent (EEI) 1 3 35 0 0 0 1 3 35 100,00 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0    
Sant Lluís 1 17 374 0 0 0 1 17 374 100,00 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0    
TOTAL 18 214 4718 10 91 2238 28 305 6956 64,29 70,16 67,83 7 109 2354 7 40 1074 14 149 3428 50,00 73,15 68,67 7 37 827 0 0 7 37 827 100,00 100,00 6 31 453 0 0 6 31 100,00 100,00
(*) unitària       (**) 3 CEIs                                                             (inclou tarda)                
                                            
(*) places reals: les ocupades.