MENORCA: OFERTA de PLACES TEÒRIQUES (*) (curs 2000/2001)


 MENORCA: OFERTA de PLACES TEÒRIQUES (*) (curs 2000/2001)                                          
(EI i EP: unitats x 23) (ESO: unitats x 27) (BATX: unitats x 35) (GS i CF: unitats x 30)                                           
                                            
   INFANTIL I PRIMÀRIA  ESO  BATXILLERAT CICLES FORMATIUS i GS
Públics Concertats Total % Públics Públics Concertats Total % Públics Públics Conc. Total % Públics Públics Conc. Total % Públics
  C U P C U P C U P C U P C U P C U P C U P C U P C U P C U C U P C U C U P C U C U C U
Alaior 1 19 437 1 9 207 2 28 644 50,00 67,86 67,86 1 18 486 1 4 108 2 22 594 50,00 81,82 81,82 1 5 175 0 0 1 5 175 100,00 100,00 1 1 30 0 0 1 1 100,00 100,00
es Castell 1 18 414 0 0 0 1 18 414 100,00 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0    
Ciutadella 4 56 1288 5 36 828 9 92 2116 44,44 60,87 60,87 2 31 837 2 16 432 4 47 1269 50,00 65,96 65,96 2 14 490 0 0 2 14 490 100,00 100,00 2 13 390 0 0 2 13 100,00 100,00
Ferreries 1 11 253 1 10 230 2 21 483 50,00 52,38 52,38 1 11 297 1 4 108 2 15 405 50,00 73,33 73,33 1 2 70 0 0 1 2 70 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 0    
Fornells(*) 1 3 69 0 0 0 1 3 69 100,00 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0    
Maó 6 68 1564 3 36 828 9 104 2392 66,67 65,38 65,38 3 49 1323 3 16 432 6 65 1755 50,00 75,38 75,38 3 16 560 0 0 3 16 560 100,00 100,00 3 17 510 0 0 3 17 100,00 100,00
es Mercadal 1 10 230 0 0 0 1 10 230 100,00 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0    
es Migjorn Gran 1 9 207 0 0 0 1 9 207 100,00 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0    
Sant.Climent (**) 1 3 35 0 0 0 1 3 35 100,00 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0    
Sant Lluís 1 17 391 0 0 0 1 17 391 100,00 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0    
TOTAL 18 214 4922 10 91 2093 28 305 7015 64,29 70,16 70,16 7 109 2943 7 40 1080 14 149 4023 50,00 73,15 73,15 7 37 1295 0 0 7 37 1295 100,00 100,00 6 31 930 0 0 6 31 100,00 100,00
(*) unitària (**)EEI                                           
                                            
C: centres U: unitats P: places Conc: concertats (*) Places teòriques: nombre d'unitats x ràtio