MENORCA PROJECCIÓ CURS 2001-2002 (ràtios a 23 i 27)


MENORCA PROJECCIÓ CURS 2001-2002 (ràtios a 23 i 27)                      
PROJECCIÓ POBLACIÓ ESTIMADA CURS 2001-2002 (a partir dades Ibae 1-1-1999)                        
  0 a. 1 a. 2 a. 3 a. 4 a. 5 a. total 6 a. 7 a. 8 a. 9 a. 10 a. 11 a. total 12 a. 13 a. 14 a. 15 a. total 16 a. 17 a. 18 a.    
Alaior 90 89 88 99 83 64   82 88 81 99 93 93   87 85 100 92   85 93 86    
Castell, es 84 78 88 75 80 81   77 73 77 57 65 69   81 89 63 80   82 88 95    
Ciutadella 241 236 290 257 268 243   240 237 264 241 257 280   278 255 271 268   283 283 264    
Ferreries 34 33 57 49 47 50   43 51 56 65 43 50   44 52 61 59   67 53 59    
Maó 222 210 213 216 202 203   206 225 211 251 237 237   247 261 247 253   254 278 290    
Mercadal, es 34 32 31 29 29 25   32 30 29 37 38 46   43 38 37 38   44 41 37    
Migjorn Gran, es 9 9 10 11 12 8   10 10 15 15 6 10   11 17 14 12   18 17 13    
Sant Lluís 46 45 55 50 38 45   39 57 35 48 57 59   45 55 48 45   52 55 62    
Total 760 732 832 786 759 719 2264 729 771 768 813 796 844 4721 836 852 841 847 3376 885 908 906    
                                                 
ALUMNES APLICANT LES TAXES D'ESCOLARITZACIÓ DEL CURS 2000-2001                        
        ei3 ei4 ei5 Tot. ep1 ep2 ep3 ep4 ep5 ep6 Tot. eso1 eso2 eso3 eso4 Tot. cfgm1 cfgm2 bat1 bat2 Tot.
Alaior     CPs 66 46 37 149 59 51 43 67 62 51 333         0         0
      CCs 28 25 18 71 34 32 29 33 30 31 189 29 36 31 21 117         0
      IES       0             0 72 79 113 68 332 17 0 47 53 117
        94 71 55 220 93 83 72 100 92 82 522 101 115 144 89 449 17 0 47 53 117
Castell, es     CPs 45 41 42 128 45 40 38 33 36 36 228                    
      CCs       0             0                    
      IES       0             0                    
        45 41 42 128 45 40 38 33 36 36 228                    
Ciutadella     CPs 170 169 147 486 145 157 146 157 152 176 933         0         0
      CCs       0 87 93 104 94 103 109 590 103 117 102 90 412         0
      CEIs 96 96 89 281             0         0         0
      IES       0             0 159 190 189 136 674 102 19 163 139 423
        266 265 236 767 232 250 250 251 255 285 1523 262 307 291 226 1086 102 19 163 139 423
Ferreries     CPs 21 17 28 66 25 29 27 45 16 36 178         0         0
      CCs 27 33 29 89 22 28 30 31 26 20 157 22 25 30 29 106         0
      IES       0             0 63 76 63 53 255 0 0 32 20 52
        48 50 57 155 47 57 57 76 42 56 335 85 101 93 82 361 0 0 32 20 52
Maó     CPs 152 177 150 479 165 184 166 200 180 181 1076         0         0
      CCs 97 86 91 274 96 112 95 123 90 112 628 113 143 109 88 453         0
      IES       0             0 263 358 276 219 1116 128 19 217 187 551
        249 263 241 753 261 296 261 323 270 293 1704 376 501 385 307 1569 128 19 217 187 551
Mercadal, es     CPs 30 24 21 75 30 20 28 43 22 39 182                    
      CCs       0             0                    
      IES       0             0                    
        30 24 21 75 30 20 28 43 22 39 182                    
Migjorn Gran, es     CPs 11 12 8 31 12 13 12 16 7 13 73                    
      CCs       0             0                    
      IES       0             0                    
        11 12 8 31 12 13 12 16 7 13 73                    
Sant Lluís     CPs 48 30 42 120 42 56 26 36 60 48 268                    
      CCs       0             0                    
      IES       0             0                    
        48 30 42 120 42 56 26 36 60 48 268                    
Total       791 756 702 2249 762 815 744 878 784 852 4835 824 1024 913 704 3465 247 38 459 399 ##
                                                 
                                                 
AULES NECESSÀRIES                                              
        ei3 ei4 ei5 Mitj. ep1 ep2 ep3 ep4 ep5 ep6 Tot. eso1 eso2 eso3 eso4 Tot. cfgm1 cfgm2 bat1 bat2 Tot.
Alaior     CPs 2,87 2,00 1,61 6 2,57 2,22 1,87 2,91 2,70 2,22 14         0         0
      CCs 1,22 1,09 0,78 3 1,48 1,39 1,26 1,43 1,30 1,35 8 1,07 1,33 1,15 0,78 4         0
      IES       0             0 2,67 2,93 4,19 2,52 12 0,57 0,00 1,34 1,51 3
        4 3 2 10 4 4 3 4 4 4 23 4 4 5 3 17 1 0 1 2 3
Castell, es     CPs 1,96 1,78 1,83 6 1,96 1,74 1,65 1,43 1,57 1,57 10                    
      CCs       0             0                    
      IES       0             0                    
        2 2 2 6 2 2 2 1 2 2 10                    
Ciutadella     CPs 7,39 7,35 6,39 21 6,30 6,83 6,35 6,83 6,61 7,65 41         0         0
      CCs       0 3,78 4,04 4,52 4,09 4,48 4,74 26 3,81 4,33 3,78 3,33 15         0
      CEIs 4,17 4,17 3,87 12             0         0         0
      IES       0             0 5,89 7,04 7,00 5,04 25 3,40 0,63 4,66 3,97 13
        12 12 10 33 10 11 11 11 11 12 66 10 11 11 8 40 3 1 5 4 13
Ferreries     CPs 0,91 0,74 1,22 3 1,09 1,26 1,17 1,96 0,70 1,57 8         0         0
      CCs 1,17 1,43 1,26 4 0,96 1,22 1,30 1,35 1,13 0,87 7 0,81 0,93 1,11 1,07 4         0
      IES       0             0 2,33 2,81 2,33 1,96 9 0,00 0,00 0,91 0,57 1
        2 2 2 7 2 2 2 3 2 2 15 3 4 3 3 13 0 0 1 1 1
Maó     CPs 6,61 7,70 6,52 21 7,17 8,00 7,22 8,70 7,83 7,87 47         0         0
      CCs 4,22 3,74 3,96 12 4,17 4,87 4,13 5,35 3,91 4,87 27 4,19 5,30 4,04 3,26 17         0
      IES       0             0 9,74 13,26 10,22 8,11 41 4,27 0,63 6,20 5,34 16
        11 11 10 33 11 13 11 14 12 13 74 14 19 14 11 58 4 1 6 5 16
Mercadal, es     CPs 1,30 1,04 0,91 3 1,30 0,87 1,22 1,87 0,96 1,70 8                    
      CCs       0             0                    
      IES       0             0                    
        1 1 1 3 1 1 1 2 1 2 8                    
Migjorn Gran, es     CPs 0,48 0,52 0,35 1 0,52 0,57 0,52 0,70 0,30 0,57 3                    
      CCs       0             0                    
      IES       0             0                    
        0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 3                    
Sant Lluís     CPs 2,09 1,30 1,83 5 1,83 2,43 1,13 1,57 2,61 2,09 12                    
      CCs       0             0                    
      IES       0             0                    
        2 1 2 5 2 2 1 2 3 2 12                    
Total       34 33 31 98 33 35 32 38 34 37 210 31 38 34 26 128 8 1 13 11 34