MENORCA PROJECCIÓ CURS 2002-2003 (ràtios a 23 i 27)


MENORCA PROJECCIÓ CURS 2002-2003 (ràtios a 23 i 27)                      
PROJECCIÓ POBLACIÓ ESTIMADA CURS 2002-2003 (a partir dades Ibae 1-1-1999)                        
  0 a. 1 a. 2 a. 3 a. 4 a. 5 a. total 6 a. 7 a. 8 a. 9 a. 10 a. 11 a. total 12 a. 13 a. 14 a. 15 a. total 16 a. 17 a. 18 a.    
Alaior 95 93 92 91 102 85 558 66 84 90 83 101 95 519 95 89 87 101 372 93 86 94    
Castell, es 90 83 78 87 75 81 494 82 78 74 78 59 67 438 71 83 91 65 310 82 84 90    
Ciutadella 250 242 237 291 258 271 1549 246 243 240 267 244 260 1500 283 281 258 273 1095 270 285 285    
Ferreries 35 34 33 49 47 47 245 50 43 51 56 65 43 308 50 44 52 63 209 61 69 55    
Maó 233 222 210 213 216 204 1298 205 208 227 213 255 241 1349 241 251 265 251 1008 257 258 282    
Mercadal, es 37 35 33 32 30 31 198 27 34 32 31 40 41 205 49 46 41 38 174 39 45 42    
Migjorn Gran, es 9 9 9 10 11 11 59 7 9 9 14 15 6 60 10 11 17 15 53 13 19 18    
Sant Lluís 48 48 47 57 52 39 291 46 40 58 36 48 57 285 59 45 55 49 208 46 53 56    
TOTAL 797 766 739 830 791 769 4692 729 739 781 778 827 810 4664 858 850 866 855 3429 861 899 922    
                                                 
ALUMNES APLICANT LES TAXES D'ESCOLARITZACIÓ DEL CURS 2000-2001                        
        ei3 ei4 ei5 Tot. ep1 ep2 ep3 ep4 ep5 ep6 Tot. eso1 eso2 eso3 eso4 Tot. cfgm1 cfgm2 bat1 bat2 Tot.
Alaior     CPs 60 57 49 166 47 48 48 56 67 52 318         0         0
      CCs 26 31 24 81 27 30 32 28 33 31 181 31 36 28 23 118         0
      IES       0             0 77 78 103 75 333 17 0 48 51 116
        86 88 73 247 74 78 80 84 100 83 499 108 114 131 98 451 17 0 48 51 116
Castell, es     CPs 53 38 42 133 48 42 36 45 33 35 239                    
      CCs       0             0                    
      IES       0             0                    
        53 38 42 133 48 42 36 45 33 35 239                    
Ciutadella     CPs 193 162 164 519 149 161 133 174 144 164 925         0         0
      CCs       0 89 95 95 105 98 101 583 104 128 97 92 421         0
      CEIs 108 92 99 299             0         0         0
      IES       0             0 161 209 180 139 689 97 18 155 140 410
        301 254 263 818 238 256 228 279 242 265 1508 265 337 277 231 1110 97 18 155 140 410
Ferreries     CPs 21 17 26 64 29 25 25 39 24 31 173         0         0
      CCs 27 33 27 87 25 24 27 27 40 18 161 25 25 29 31 110         0
      IES       0             0 72 76 60 55 263 0 0 29 24 53
        48 50 53 151 54 49 52 66 64 49 334 97 101 89 86 373 0 0 29 24 53
Maó     CPs 150 189 151 490 164 171 179 170 194 184 1062         0         0
      CCs 96 92 91 279 96 104 102 104 97 114 617 112 134 125 85 456         0
      IES       0             0 262 335 317 211 1125 127 18 215 176 536
        246 281 242 769 260 275 281 274 291 298 1679 374 469 442 296 1581 127 18 215 176 536
Mercadal, es     CPs 33 25 25 83 25 22 31 36 24 35 173                    
      CCs       0             0                    
      IES       0             0                    
        33 25 25 83 25 22 31 36 24 35 173                    
Migjorn Gran, es     CPs 10 11 11 32 8 12 7 15 16 8 66                    
      CCs       0             0                    
      IES       0             0                    
        10 11 11 32 8 12 7 15 16 8 66                    
Sant Lluís     CPs 55 40 37 132 50 40 42 27 50 46 255                    
      CCs       0             0                    
      IES       0             0                    
        55 40 37 132 50 40 42 27 50 46 255                    
Total       832 787 746 2365 757 774 757 826 820 819 4753 844 1021 939 711 3515 241 36 447 391 1115
                                                 
                                                 
AULES NECESSÀRIES                                                
        ei3 ei4 ei5 Mitj. ep1 ep2 ep3 ep4 ep5 ep6 Tot. eso1 eso2 eso3 eso4 Tot. cfgm1 cfgm2 bat1 bat2 Tot.
Alaior     CPs 2,61 2,48 2,13 7 2,04 2,09 2,09 2,43 2,91 2,26 14         0         0
      CCs 1,13 1,35 1,04 4 1,17 1,30 1,39 1,22 1,43 1,35 8 1,15 1,33 1,04 0,85 4         0
      IES       0             0 2,85 2,89 3,81 2,78 12 0,57 0,00 1,37 1,46 3
        4 4 3 11 3 3 3 4 4 4 22 4 4 5 4 17 1 0 1 1 3
Castell, es     CPs 2,30 1,65 1,83 6 2,09 1,83 1,57 1,96 1,43 1,52 10                    
      CCs       0             0                    
      IES       0             0                    
        2 2 2 6 2 2 2 2 1 2 10                    
Ciutadella     CPs 8,39 7,04 7,13 23 6,48 7,00 5,78 7,57 6,26 7,13 40         0         0
      CCs       0 3,87 4,13 4,13 4,57 4,26 4,39 25 3,85 4,74 3,59 3,41 16         0
      CEIs 4,70 4,00 4,30 13             0         0         0
      IES       0             0 5,96 7,74 6,67 5,15 26 3,23 0,60 4,43 4,00 12
        13 11 11 36 10 11 10 12 11 12 66 10 12 10 9 41 3 1 4 4 12
Ferreries     CPs 0,91 0,74 1,13 3 1,26 1,09 1,09 1,70 1,04 1,35 8         0         0
      CCs 1,17 1,43 1,17 4 1,09 1,04 1,17 1,17 1,74 0,78 7 0,93 0,93 1,07 1,15 4         0
      IES       0             0 2,67 2,81 2,22 2,04 10 0,00 0,00 0,83 0,69 2
        2 2 2 7 2 2 2 3 3 2 15 4 4 3 3 14 0 0 1 1 2
Maó     CPs 6,52 8,22 6,57 21 7,13 7,43 7,78 7,39 8,43 8,00 46         0         0
      CCs 4,17 4,00 3,96 12 4,17 4,52 4,43 4,52 4,22 4,96 27 4,15 4,96 4,63 3,15 17         0
      IES       0             0 9,70 12,41 11,74 7,81 42 4,23 0,60 6,14 5,03 16
        11 12 11 33 11 12 12 12 13 13 73 14 17 16 11 59 4 1 6 5 16
Mercadal, es     CPs 1,43 1,09 1,09 4 1,09 0,96 1,35 1,57 1,04 1,52 8                    
      CCs       0             0                    
      IES       0             0                    
        1 1 1 4 1 1 1 2 1 2 8                    
Migjorn Gran, es     CPs 0,43 0,48 0,48 1 0,35 0,52 0,30 0,65 0,70 0,35 3                    
      CCs       0             0                    
      IES       0             0                    
        0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 3                    
Sant Lluís     CPs 2,39 1,74 1,61 6 2,17 1,74 1,83 1,17 2,17 2,00 11                    
      CCs       0             0                    
      IES       0             0                    
        2 2 2 6 2 2 2 1 2 2 11                    
Total       36 34 32 103 33 34 33 36 36 36 207 31 38 35 26 130 8 1 13 11 33