MENORCA PROJECCIÓ CURS 2003-2004 (ràtios a 23 i 27)


MENORCA PROJECCIÓ CURS 2003-2004 (ràtios a 23 i 27)                      
PROJECCIÓ POBLACIÓ ESTIMADA CURS 2003 (a partir dades Ibae 1-1-1999)                         
  0 a. 1 a. 2 a. 3 a. 4 a. 5 a.   6 a. 7 a. 8 a. 9 a. 10 a. 11 a.   12 a. 13 a. 14 a. 15 a.   16 a. 17 a. 18 a.    
Alaior 99 98 96 95 94 104   87 68 86 92 85 103   97 97 91 88   102 94 87    
Castell, es 96 89 82 78 86 76   82 83 79 75 80 61   69 73 85 93   67 84 86    
Ciutadella 256 251 243 238 292 261   274 249 246 243 270 247   263 286 284 260   275 272 287    
Ferreries 37 35 34 33 49 47   47 50 43 51 56 65   43 50 44 54   65 63 71    
Maó 244 232 222 210 213 218   206 207 210 229 217 259   245 245 255 269   255 261 262    
Mercadal, es 40 38 36 34 33 32   33 29 36 34 34 43   44 52 49 42   39 40 46    
Migjorn Gran, es 9 9 9 9 10 10   10 6 8 8 14 15   6 10 11 18   16 14 20    
Sant Lluís 50 50 50 49 59 53   40 47 41 59 36 48   57 59 45 56   50 47 54    
TOTAL 831 802 772 746 836 801   779 739 749 791 792 841   824 872 864 880   869 875 913    
                                                 
ALUMNES APLICANT LES TAXES D'ESCOLARITZACIÓ DEL CURS 2000-2001                        
        ei3 ei4 ei5 Tot. ep1 ep2 ep3 ep4 ep5 ep6 Tot. eso1 eso2 eso3 eso4 Tot. cfgm1 cfgm2 bat1 bat2 Tot.
Alaior     CPs 63 53 60 176 62 39 45 62 57 57 322         0         0
      CCs 27 29 29 85 36 25 30 31 28 34 184 30 38 27 21 116         0
      IES       0             0 75 83 101 69 328 19 0 54 52 125
        90 82 89 261 98 64 75 93 85 91 506 105 121 128 90 444 19 0 54 52 125
Castell, es     CPs 47 44 39 130 48 45 38 44 45 32 252                    
      CCs       0             0                    
      IES       0             0                    
        47 44 39 130 48 45 38 44 45 32 252                    
Ciutadella     CPs 158 184 158 500 166 165 136 158 160 156 941         0         0
      CCs       0 99 98 97 95 108 96 593 97 131 107 87 422         0
      CEIs 89 104 95 288             0         0         0
      IES       0             0 150 213 198 132 693 99 19 158 134 410
        247 288 253 788 265 263 233 253 268 252 1534 247 344 305 219 1115 99 19 158 134 410
Ferreries     CPs 14 18 26 58 27 29 21 35 21 47 180         0         0
      CCs 18 35 27 80 24 27 23 24 34 26 158 22 28 29 29 108         0
      IES       0             0 63 86 60 53 262 0 0 30 22 52
        32 53 53 138 51 56 44 59 55 73 338 85 114 89 82 370 0 0 30 22 52
Maó     CPs 148 186 161 495 165 170 166 182 165 197 1045         0         0
      CCs 94 90 97 281 96 103 95 112 83 122 611 112 133 117 97 459         0
      IES       0             0 262 334 297 242 1135 123 17 208 174 522
        242 276 258 776 261 273 261 294 248 319 1656 374 467 414 339 1594 123 17 208 174 522
Mercadal, es     CPs 35 27 26 88 31 19 35 39 20 37 181                    
      CCs       0             0                    
      IES       0             0                    
        35 27 26 88 31 19 35 39 20 37 181                    
Migjorn Gran, es     CPs 9 10 10 29 12 8 7 9 15 19 70                    
      CCs       0             0                    
      IES       0             0                    
        9 10 10 29 12 8 7 9 15 19 70                    
Sant Lluís     CPs 47 46 50 143 43 46 30 44 38 39 240                    
      CCs       0             0                    
      IES       0             0                    
        47 46 50 143 43 46 30 44 38 39 240                    
Total       749 826 778 2353 809 774 723 835 774 862 4777 811 1046 936 730 3523 241 36 450 382 1109
                                                 
                                                 
AULES NECESSÀRIES                                                
        ei3 ei4 ei5 Mitj. ep1 ep2 ep3 ep4 ep5 ep6 Tot. eso1 eso2 eso3 eso4 Tot. cfgm1 cfgm2 bat1 bat2 Tot.
Alaior     CPs 2,74 2,30 2,61 8 2,70 1,70 1,96 2,70 2,48 2,48 14         0         0
      CCs 1,17 1,26 1,26 4 1,57 1,09 1,30 1,35 1,22 1,48 8 1,11 1,41 1,00 0,78 4         0
      IES       0             0 2,78 3,07 3,74 2,56 12 0,63 0,00 1,54 1,49 4
        4 4 4 11 4 3 3 4 4 4 22 4 4 5 3 16 1 0 2 1 4
Castell, es     CPs 2,04 1,91 1,70 6 2,09 1,96 1,65 1,91 1,96 1,39 11                    
      CCs       0             0                    
      IES       0             0                    
        2 2 2 6 2 2 2 2 2 1 11                    
Ciutadella     CPs 6,87 7,36 6,32 21 7,22 7,17 5,91 6,87 6,96 6,78 41         0         0
      CCs       0 4,30 4,26 4,22 4,13 4,70 4,17 26 3,59 4,85 3,96 3,22 16         0
      CEIs 3,87 4,16 3,80 12             0         0         0
      IES       0             0 5,56 7,89 7,33 4,89 26 3,30 0,63 4,51 3,83 12
        11 12 10 32 12 11 10 11 12 11 67 9 13 11 8 41 3 1 5 4 12
Ferreries     CPs 0,61 0,78 1,13 3 1,17 1,26 0,91 1,52 0,91 2,04 8         0         0
      CCs 0,78 1,52 1,17 3 1,04 1,17 1,00 1,04 1,48 1,13 7 0,81 1,04 1,07 1,07 4         0
      IES       0             0 2,33 3,19 2,22 1,96 10 0,00 0,00 0,86 0,63 1
        1 2 2 6 2 2 2 3 2 3 15 3 4 3 3 14 0 0 1 1 1
Maó     CPs 6,43 8,09 7,00 22 7,17 7,39 7,22 7,91 7,17 8,57 45         0         0
      CCs 4,09 3,91 4,22 12 4,17 4,48 4,13 4,87 3,61 5,30 27 4,15 4,93 4,33 3,59 17         0
      IES       0             0 9,70 12,37 11,00 8,96 42 4,10 0,57 5,94 4,97 16
        11 12 11 34 11 12 11 13 11 14 72 14 17 15 13 59 4 1 6 5 16
Mercadal, es     CPs 1,52 1,17 1,13 4 1,35 0,83 1,52 1,70 0,87 1,61 8                    
      CCs       0             0                    
      IES       0             0                    
        2 1 1 4 1 1 2 2 1 2 8                    
Migjorn Gran, es     CPs 0,39 0,43 0,43 1 0,52 0,35 0,30 0,39 0,65 0,83 3                    
      CCs       0             0                    
      IES       0             0                    
        0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 3                    
Sant Lluís     CPs 2,04 2,00 2,17 6 1,87 2,00 1,30 1,91 1,65 1,70 10                    
      CCs       0             0                    
      IES       0             0                    
        2 2 2 6 2 2 1 2 2 2 10                    
Total       33 35 33 100 35 34 31 36 34 37 208 30 39 35 27 130 8 1 13 11 33