MENORCA: RESUM OFERTA EDUCATIVA 2000-2004


MENORCA: RESUM OFERTA EDUCATIVA 2000-2004                      
                       
Municipi curs Centres CPs (unitats) CCs (unitats) IES (unitats / cicles) totals
    EEI CEI CP CC IES EInfantil EPrimària EInfantil EPrimària ESO ESO GS BATX CFGM CFGS EI EP ESO GS BAT CF
Alaior 2000-2001     1 1 1 6 13 3 6 4 18   5 1   9 19 22 0 5 1
  2003-2004     2 1 1 9 18 3 6 4 13 1 4 1   12 24 17 1 4 1
es Castell 2000-2001     1     6 12                 6 12 0 0 0 0
  2003-2004     1     6 12                 6 12 0 0 0 0
Ciutadella 2000-2001   3 4 2 2 20 37 12 24 16 31 2 14 5 2 32 61 47 2 14 7
  2003-2004   3 5 2 2 24 48 12 24 16 32 3 14 5 2 36 72 48 3 14 7
Ferreries 2000-2001     1 1 1 3 8 3 7 4 11   2     6 15 15 0 2 0
  2003-2004     1 1 1 3 8 3 6 4 12 1 4 1   6 14 16 1 4 1
Maó 2000-2001 1   6 3 3 25 46 12 24 16 49 2 16 6 5 37 70 65 2 16 11
  2003-2004 1   6 3 3 25 50 12 24 16 44 4 16 7 5 37 74 60 4 16 12
es Mercadal 2000-2001     2     4 9                 4 9 0 0 0 0
  2003-2004     2     5 10                 5 10 0 0 0 0
es Migjorn Gran 2000-2001     1     3 6                 3 6 0 0 0 0
  2003-2004     1     3 6                 3 6 0 0 0 0
Sant Lluís 2000-2001     1     6 11                 6 11 0 0 0 0
  2003-2004     1     7 12                 7 12 0 0 0 0
Totals 2000-2001 1 3 17 7 7 73 142 30 61 40 109 4 37 12 7 103 203 149 4 37 19
  2003-2004 1 3 19 7 7 82 164 30 60 40 101 9 38 14 7 112 224 141 9 38 21
                       
    19: augment augments     des de març 2001      PIE del centre         
                       
EEI:Escola d'educació infantil 
CEI:col·legi d'educació infantil (segon cicle)
CP: col·legi públic (EI + EP) 
CC: centre concertat  
IES:instituts d'educació secundària
ESO: educació secundària obligatòria  
GS: programes de garantia social 
BATX: batxillerat
CFGM: cicles formatius de grau mitjà 
CFGS: cicles formatius de grau superior