MENORCA: MATRÍCULA PER TIPUS de CENTRE i NIVELL (curs 2000/2001)


MENORCA: MATRÍCULA PER TIPUS de CENTRE i NIVELL (curs 2000/2001)
                     
  ENSENYAMENTS DE RÈGIM GENERAL ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL TOTAL
TIPUS DE CENTRE EE EI EP ESO BAT GS CFGM CFGS BUP COU FP2 TOTAL EOI CFGM CFGS DISSENY MÚS (90) MUS (66) TOTAL
CENTRES PÚBLICS D'EI i EP 10 1541 3177 0               4728             0 4728
INSTITUTS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA       2354 844 52 277 124 72 46   3769             0 3769
CENTRES CONCERTATS   706 1532 1074               3312             0 3312
CENTRES PRIVATS                       0             0 0
ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES                       0 581           581 581
ESCOLES D'ARTS         142             142   13 16       29 171
CONSERVATORI DE MÚSICA                       0         187 18 205 205
TOTAL
10 2247 4709 3428 986 52 277 124 72 46 0 11951 581 13 16 0 187 18 815 12766