TANT PER CENT ALUMNAT de 2nBATX i COU (curs 99/00) MATRICULAT a CFGS (curs 2000-2001)


ANNEX 2 (Proposta de Planificació Escolar de les Illes Balears 2000-2004)     
TANT PER CENT ALUMNAT de 2nBATX i COU (curs 99/00) MATRICULAT a CFGS (curs 2000-2001):      
      
  Matrícula de Segon de Batxillerat curs 1999-2000:     
  IES Concertats i privats Esc.d'Arts i D. Total
Humanitats i CCSS 1995   274   2269
Científic 1193   188   1381
Tecnològic 290   57   347
Arts 92   0 346 438
Total 3570   519 346 4435
repetidors 893   130 87 1109
TOTAL 2678   389 260 3326
      
  Matrícula de COU curs 1999-2000:    
  IES Concertats i privats Total  
Total 740   1334 2074  
repetidors 185   334 519  
TOTAL 555   1001 1556  
           
      
  CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR curs 2000-2001
  IES Concertats Privats Esc.d'Arts i D. Total
Total 1261 71 36 100 1468
repetidors 252 14 7 20 294
TOTAL 1009 57 29 80 1174
      
TANT PER CENT:          
      
Promoc.2nBATX+COU: 4501        
Matric.CFGS: 1174        
Tant per cent: 26,09