PERCENTATGES DE L'OFERTA PÚBLICA D'ENSENYAMENTS DE FP


 

ANNEX 3 (Proposta de Planificació Escolar de les Illes Balears 2000-2004)     
PERCENTATGES DE L'OFERTA PÚBLICA D'ENSENYAMENTS DE FP     
Balears Família matrícula 99/00 % matrícula 00/01 %
      
  (ACA) activitats agràries 58 1,36 93 2,00
  (AFD) activitats físiques i esportives 81 1,89 77 1,65
  (AMP) activitats marítimo-pesqueres 43 1,01 65 1,40
  (ADM) administració 1252 29,29 1317 28,29
  (ARG) arts gràfiques 17 0,40 31 0,67
  (COM) comerç i màrqueting 101 2,36 94 2,02
  (CIS) comunicació, imatge i so 109 2,55 113 2,43
  (EOC) edificació i obra civil 84 1,96 84 1,80
  ((ELE) electricitat i electrònica 699 16,35 772 16,58
  (FME) fabricació mecànica 22 0,51 14 0,30
  (MAM) fusta i moble 49 1,15 33 0,71
  (HOT) hoteleria i turisme 372 8,70 328 7,04
  (IMP) imatge personal 138 3,23 136 2,92
  (INF) Informàtica 153 3,58 182 3,91
  (MVA) manteniment vehicles autopropulsats 358 8,37 415 8,91
  (MSP) manteniment de serveis a la producció 139 3,25 166 3,57
  (SAN) sanitat 214 5,01 263 5,65
  (SSC) serveis socioculturals i a la comunitat 96 2,25 120 2,58
  (GS) garantia social i (NEE) 290 6,78 353 7,58
  TOTAL 4275 100 4656 100
      
PERCENTATGE de l'OFERTA DE FP PER ILLES     
 CF+GS
matrícula 99/00 % matrícula 00/01 %
Balears   4275 100,00 4656 100,00
Mallorca   3350 78,36 3671 78,84
Menorca   381 8,91 453 9,73
Eivissa-Formentera   544 12,73 532 11,43
 
Mallorca Família matrícula 99/00 % matrícula 00/01 %
           
  (ACA) activitats agràries 58 1,73 93 2,53
  (AFD) activitats físiques i esportives 25 0,75 25 0,68
  (AMP) activitats marítimo-pesqueres 43 1,28 65 1,77
  (ADM) administració 926 27,64 974 26,53
  (ARG) arts gràfiques 17 0,51 31 0,84
  (COM) comerç i màrqueting 70 2,09 70 1,91
  (CIS) comunicació, imatge i so 109 3,25 113 3,08
  (EOC) edificació i obra civil 84 2,51 84 2,29
  (ELE) electricitat i electrònica 541 16,15 607 16,54
  (FME) fabricació mecànica 0 0,00 0 0,00
  (MAM) fusta i moble 49 1,46 33 0,90
  (HOT) hoteleria i turisme 278 8,30 241 6,56
  (IMP) imatge personal 118 3,52 116 3,16
  (INF) Informàtica 153 4,57 159 4,33
  (MVA) manteniment vehicles autopropulsats 286 8,54 340 9,26
  (MSP) manteniment de serveis a la producció 109 3,25 132 3,60
  (SAN) sanitat 191 5,70 239 6,51
  (SSC) serveis socioculturals i a la comunitat 72 2,15 88 2,40
  (GS) garantia social i (NEE) 221 6,60 261 7,11
  TOTAL 3350 100 3671 100
      
Menorca Família matrícula 99/00 % matrícula 00/01 %
           
  (ACA) activitats agràries 0 0,00 0 0,00
  (AFD) activitats físiques i esportives 15 3,94 16 3,53
  (AMP) activitats marítimo-pesqueres 0 0,00 0 0,00
  (ADM) administració 135 35,43 132 29,14
  (ARG) arts gràfiques 0 0,00 0 0,00
  (COM) comerç i màrqueting 10 2,62 16 3,53
  (CIS) comunicació, imatge i so 0 0,00 0 0,00
  (EOC) edificació i obra civil 0 0,00 0 0,00
  ((ELE) electricitat i electrònica 64 16,80 71 15,67
  (FME) fabricació mecànica 22 5,77 14 3,09
  (MAM) fusta i moble 0 0,00 0 0,00
  (HOT) hoteleria i turisme 44 11,55 42 9,27
  (IMP) imatge personal 20 5,25 20 4,42
  (INF) Informàtica 0 0,00 23 5,08
  (MVA) manteniment vehicles autopropulsats 24 6,30 33 7,28
  (MSP) manteniment de serveis a la producció 8 2,10 20 4,42
  (SAN) sanitat 0 0,00 0 0,00
  (SSC) serveis socioculturals i a la comunitat 12 3,15 12 2,65
  (GS) garantia social i (NEE) 27 7,09 54 11,92
  TOTAL 381 100 453 100
      
Eivissa i Formentera Família matrícula 99/00 % matrícula 00/01 %
  (ACA) activitats agràries 0 0,00 0 0,00
  (AFD) activitats físiques i esportives 41 7,54 36 6,77
  (AMP) activitats marítimo-pesqueres 0 0,00 0 0,00
  (ADM) administració 191 35,11 211 39,66
  (ARG) arts gràfiques 0 0,00 0 0,00
  (COM) comerç i màrqueting 21 3,86 8 1,50
  (CIS) comunicació, imatge i so 0 0,00 0 0,00
  (EOC) edificació i obra civil 0 0,00 0 0,00
  ((ELE) electricitat i electrònica 94 17,28 94 17,67
  (FME) fabricació mecànica 0 0,00 0 0,00
  (MAM) fusta i moble 0 0,00 0 0,00
  (HOT) hoteleria i turisme 50 9,19 45 8,46
  (IMP) imatge personal 0 0,00 0 0,00
  (INF) Informàtica 0 0,00 0 0,00
  (MVA) manteniment vehicles autopropulsats 48 8,82 42 7,89
  (MSP) manteniment de serveis a la producció 22 4,04 14 2,63
  (SAN) sanitat 23 4,23 24 4,51
  (SSC) serveis socioculturals i a la comunitat 12 2,21 20 3,76
  (GS) garantia social i (NEE) 42 7,72 38 7,14
  TOTAL 544 100 532 100