Alumnat amb nee associades a discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, trastorns greus de conducta i sobredotació (EI, EP i ESO. Curs 2000-2001)


ANNEX 4 (Proposta de Planificació Escolar de les Illes Balears (2000-2004)    
       
Alumnat amb nee associades a discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, trastorns greus de conducta i sobredotació (EI, EP i ESO. Curs 2000-2001)
       
Etapes Centres públics Total matrícula % Centres concertats Total matrícula %
Infantil 226 14724 1,53 125 9437 1,32
Primària 1148 33645 3,41 455 21180 2,15
ESO 724 22966 3,15 253 15831 1,60
Total 2098 71335 2,94 833 46448 1,79
       
% per etapa: públics+conc. Total matrícula %      
             
Infantil 351 24161 1,45      
Primària 1603 54825 2,92      
ESO 977 38797 2,52      
Total 2931 117783 2,49