-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA
   
 

-Convocatòria de Projectes d’Innovació Pedagògica:
Les competències bàsiques. Curs 2009-2010
---

 
logo DGIFP
 

>> Es convoquen Projectes d’Innovació Pedagògica en el marc del Pla de Formació Permanent 2008-2012, oberts a la participació dels centres públics amb nivells d’educació primària o secundària obligatòria (CP, CEIP, IES: ESO). Aquesta convocatòria respon a la necessitat dels centres d’incorporar el treball per competències bàsiques. Es pretén que el professorat participant assoleixi uns coneixements globals que els permeti, durant els propers cursos aprofundir sobre la temàtica i la seva aplicació a l’aula i al centre. Així, per al curs 2009-2010 els projectes es definiran exclusivament entorn al tema de les competències bàsiques.

Aquesta modalitat de formació és un instrument que facilita que el centre pugui gestionar el seu propi projecte formatiu com a element potenciador de la seva autonomia. Atès que cada centre necessita una formació diferent o específica en funció de la situació en què es troba: les diferències de l’entorn sociocultural, les dinàmiques internes, la cultura del professorat, els projectes duts a terme o la capacitat d’innovació, entre d’altres. Conseqüentment els projectes d’innovació han de tenir uns itineraris formatius que s’han de negociar i definir en cada cas, per tal d’adaptar-los a la situació real de cada centre i reforçar les condicions d’èxit de la formació.

El treball per competències que es defineix a la LOE i als decrets de currículum de les Illes Balears requereix un espai formatiu on el professorat pugui reflexionar sobre els canvis que implica l’ensenyament i l’aprenentatge de coneixements i habilitats aplicables a situacions de la vida quotidiana, així com la capacitat per utilitzar-los de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions complexes.

Per això és necessari treballar el currículum en espais interdisciplinaris, planificar i coordinar-se entre nivells educatius, tenir una perspectiva sobre l’aprenentatge a llarg termini i desenvolupar de forma adequada el treball en equip tant de l’alumnat com del professorat. Tot plegat, incideix no solament en el currículum escolar sinó també en les mesures organitzatives i funcionals dels centres educatius que poden afavorir i/o dificultar el desenvolupament competencial.

La finalitat dels PIP “Les competències bàsiques” és promoure la reflexió del professorat sobre la tasca educativa i potenciar l’aproximació entre la teoria i la pràctica, a partir de les motivacions, necessitats i mancances detectades pels equips docents dels centres educatius. Es tracta doncs, de donar resposta a les iniciatives de millora pedagògica sorgides d’un equip de docents d’un mateix centre. En aquest cas, a partir del desenvolupament competencial que propugna la LOE i el currículum de les Illes Balears.

ENTREGA DE SOL·LICITUDS FINS DIA: 29 de maig de 2009

---

NOVETAT Llistat definitiu de centres seleccionats per participar als PIP-CCBB (curs 2009-2010):

PDF CEP Palma 16-6-09

PDF CEP Eivissa-Formentera 16-6-09

PDF CEP Inca 16-6-09

PDF CEP Manacor 18-6-09

PDF CEP Menorca 18-6-09

---

 

PDF Convocatòria de Projectes d’Innovació Pedagògica: "Les competències bàsiques. Curs 2009-2010"

 

Darrera actualització: 16-6-2009

 

IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-