-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA
   
-
 

-Pla Pilot d'Educació Plurilingüe
---

DGOIFP
 

>> Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de dia 4 de maig de 2012 per la qual es posa en marxa el Pla Pilot d'Educació Plurilingüe i es convoca la selecció de centres participants per al curs 2012-2013

>> Es convoca la selecció dels centres escolars sostinguts amb fons públics de les Illes Balears, que imparteixen ensenyaments obligatoris, que han de participar en el Pla Pilot d’Educació Plurilingüe a partir del proper curs 2012- 2013 i establir el sistema segons el qual es durà a terme.

El Pla Pilot d’Educació Plurilingüe pretén assolir un dels objectius que s’ha marcat la Unió Europea per a l’any 2020, millorar la competència comunicativa en llengua estrangera. Per això, integra a l’educació les llengües de la comunitat i l’anglès per a l’ensenyament de continguts no lingüístics en un determinat nombre de centres sostinguts amb fons públics.

El termini són 30 dies naturals (fins al 8 de juny) comptadors a partir de l’endemà d’haver-se publicat aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

---

PDF Resolució provisional de la segona convocatòria de selecció de centres participants al Pla Pilot d'Educació Plurilingüe

PDF Resolució (BOIB núm. 68, 12-5-12)

OPENOFFICE Annex 3 - Sol·licitud

OPENOFFICE Annex 4 - Certificat del Consell Escolar

OPENOFFICE Annex 5 - Fitxa del professor

PPS Pla Pilot d'Educació Plurilingüe: Orientacions
(Presentació)

>> Anar a la Presentació del Pla Plurilingüe: [anar-hi ]

>> Anar al Pla pilot d'educació plurilingüe - Curs 2012-2013: [anar-hi ]

 

Darrera actualització: 13-9-2012

 

IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-