Trobada de coordinadors de normalització lingüística

Documentació > Jornades celebrades

- Comunicacions i Ponències de la Trobada de Coordinadors de normalització lingüística, celebrada el dia 1 de juny de 2001 a Can Tàpera
   
"COORDINADORS I NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A L'ENSENYAMENT SECUNDARI I AL BATXILLERAT" "COORDINADORS I NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A L'ENSENYAMENT SECUNDARI I AL BATXILLERAT"

Bernat Joan i Marí, de l'IES Santa Maria d'Eivissa
   
"EXPERIÈNCIES DE PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA ESCOLAR A L'IES MARC FERRER (FORMENTERA)" "EXPERIÈNCIES DE PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA ESCOLAR A L'IES MARC FERRER (FORMENTERA)"

Vicent Ferrer i Mayans, de l'IES Marc Ferrer (Formentera)
   
"NECESSITATS LINGÜÍSTIQUES D'UN CENTRE DE ZONA COSTANERA: EL CAS DE L'IES CAPDEPERA" "NECESSITATS LINGÜÍSTIQUES D'UN CENTRE DE ZONA COSTANERA: EL CAS DE L'IES CAPDEPERA"

Agustí Domenge, de I'IES Capdepera
   
"DE LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LA NORMALITZACIÓ CULTURAL" "DE LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LA NORMALITZACIÓ CULTURAL"

Jaume Sastre, de l'IES Llucmajor
   
"VOLEM UNA DISCRIMINACIÓ POSITIVA" "VOLEM UNA DISCRIMINACIÓ POSITIVA"

Catalina Julià, de l'IES Ses Estacions i Joan Bover, de l'IES S'Arxiduc Lluís Salvador
   
"EL PROCÉS DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LA PART FORANA: EL CAS DE L'IES BERENGUER D'ANOIA" "EL PROCÉS DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LA PART FORANA: EL CAS DE L'IES BERENGUER D'ANOIA"

Josep R. Cerdà Mas,
de l'IES Berenguer d'Anoia d'Inca
   
"NEDAR CONTRACORRENT" "NEDAR CONTRACORRENT"

Salvador Bastida, de l'IES Son Rullan
   
"TRACTAMENT DE LLENGÜES: D´UNA ELABORACIÓ D´UNITAT DIDÀCTICA A UNA PROPOSTA GENERAL DE CURRÍCULUM INTEGRAT" "TRACTAMENT DE LLENGÜES: D´UNA ELABORACIÓ D´UNITAT DIDÀCTICA A UNA PROPOSTA GENERAL DE CURRÍCULUM INTEGRAT"

Eugeni Roig Rebaque i Josefina Salord Ripoll, de l'IES Joan Ramis i Ramis (Maó)
   
"PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CIUTAT" "PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CIUTAT"

Joan Manel Martí Llufriu, regidor de l'Àrea d'Educació i Política Lingüística de l'Ajuntament de Ciutadella