-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA
   
-
 

-Convocatòria de centres educatius per a la realització del Pràcticum del Màster Universitari de Formació del Professorat 2014-2015
---

Escut de la UIB      DGUIR


practicums

-----

>> Resolució del director general d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement de 6 d’agost de 2014 per la qual es convoquen els centres educatius de les Illes Balears perquè aportin professors per tutoritzar els estudiants en pràctiques del Màster Universitari de Formació del Professorat

La finalitat d’aquesta convocatòria és facilitar a la Universitat de les Illes Balears una relació dels centres d’educació secundària obligatòria, de batxillerat, d’educació de persones adultes, de formació professional, d’ensenyaments artístics, d’ensenyaments d’idiomes i d’ensenyaments esportius de les Illes Balears que compleixen els requisits especificats en el punt 7.1 i que disposen de professors per tutoritzar les pràctiques dels alumnes del Màster Universitari de Formació del Professorat.

Els destinataris d’aquesta convocatòria són els centres d’educació secundària obligatòria, de batxillerat, d’educació de persones adultes, de formació professional, d’ensenyaments artístics, d’ensenyaments d’idiomes i d’ensenyaments esportius de les Illes Balears, tant els sostinguts totalment o parcialment amb fons públics com els privats, que hagin estat reconeguts oficialment i segueixin el currículum de les Illes Balears.

Els centres docents interessats a participar en aquesta convocatòria han d’accedir al GestIB en el termini comprès entre el 15 de setembre i el 5 d’octubre de 2014, han de fer clic a l’enllaç «UIB» i, a continuació, a l’enllaç «Màster Universitari de Formació del Professorat» i han d’emplenar la sol·licitud telemàtica que hi trobaran.

Calendari i durada de les pràctiques

D’acord amb el calendari previst per la UIB, les pràctiques es duran a terme del 16 de febrer al 8 de maig de 2015. Així mateix, la Universitat ha d’informar la Direcció General i els centres de les circumstàncies que puguin alterar aquest calendari i de qualsevol altre aspecte que afecti el desenvolupament correcte de les pràctiques.

---

PDF Resolució del director general d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement de 6 d’agost de 2014 per la qual es convoquen els centres educatius de les Illes Balears perquè aportin professors per tutoritzar els estudiants en pràctiques del Màster Universitari de Formació del Professorat
(BOIB núm. 109, 14/8/14)

---

>> Anar a la fitxa "Pràcticums 2014-2015. Màster Universitari de Formació del Professorat": [anar-hi ]

 

 
IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-