-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA
   
-
 

-Premis d’educació 2014-2015
---

DGOIFP
 

>> La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, mitjançant la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional, obri la convocatòria dels premis d’educació per al curs 2014-2015.

Amb aquests premis es pretén potenciar la millora dels resultats acadèmics, reconèixer l’esforç com a estímul que propicia la motivació pels estudis i la formació personal i valorar el rendiment acadèmic excel·lent.

------------

>> Premis Extraordinaris de Batxillerat

PDF Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 16 d'abril de 2015 per la qual es convoquen els premis extraordinaris de batxillerat a les Illes Balears corresponents al curs 2014-2015
(BOIB núm. 67, 02/05/2015)

>> Termini: 5 de juny de 2015

PDF Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 3 de setembre de 2015 per la qual s’adjudiquen els Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2014-2015 (21/9/15)

PDF Llista provisional dels alumnes que han obtingut els Premis Extraordinaris de Batxillerat a les Illes Balears corresponents al curs 2014-2015 (2/7/15)

PDF Relació definitiva dels alumnes que opten als premis extraordinaris de batxillerat (16/6/15)

PDF Relació provisional dels alumnes que opten als premis extraordinaris de batxillerat (11/6/15)

------------

>> Premis per als alumnes de batxillerat de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel·lent

PDF Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 16 d’abril de 2015 per la qual es convoquen premis per als alumnes de batxillerat de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel·lent durant el curs 2014-2015
(BOIB núm. 67, 02/05/2015)

>> Termini: 22 de setembre de 2015

PDF Proposta de resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la qual s’adjudica un premi als alumnes de batxillerat amb aprofitament acadèmic excel·lent durant el curs 2014-2015. NOVETAT 13/10/15

------------

>> Premis per als alumnes d’educació secundària obligatòria

PDF Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 16 d’abril de 2015 per la qual es convoquen premis per als alumnes d’educació secundària obligatòria de les Illes Balears corresponents al curs 2014-2015 (premis a l’esforç personal i premis al rendiment acadèmic excel·lent)
(BOIB núm. 67, 02/05/2015)


>> Termini: 26 de juny de 2015

PDF Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 9 de setembre de 2015 per la qual s'adjudiquen els premis als alumnes d'educació secundària obligatòria de les Illes Balears corresponents al curs 2014-2015 (17/9/15)

PDF Llista provisional dels alumnes d’educació secundària obligatòria que han obtingut el premi a l’esforç personal el curs 2014-2015 (7/7/15)

PDF Llista provisional dels alumnes d’educació secundària obligatòria que han obtingut el premi al rendiment acadèmic excel·lent el curs 2014-2015 (7/7/15)

------------

>> Premis per als alumnes d’educació primària

PDF Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 16 d’abril de 2015 per la qual es convoquen premis per als alumnes d’educació primària de les Illes Balears corresponents al curs 2014-2015 (premi a l’esforç personal i/o al rendiment acadèmic a un alumne per cada centre que participi a la convocatòria)
(BOIB núm. 67, 02/05/2015)

>> Termini: 22 de juny de 2015

PDF Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 27 de juliol de 2015 per la qual s'adjudica un premi als alumnes d'educació primària corresponent al curs 2014-2015 NOVETAT 27/8/15

PDF Llista provisional dels alumnes premiats d’educació primària del curs 2014-2015 (26/6/15)

------------

 

IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-